Lịch thi đấu bóng đá VĐQG Trung Quốc - Lịch VĐQG Trung Quốc mới nhất 2020/2021

Lịch thi đấu Chinese Super League 2020

Vòng 1

25/07/2020

Vòng 2

30/07/2020

Vòng 3

04/08/2020

Vòng 4

09/08/2020

Vòng 5

14/08/2020

Vòng 6

19/08/2020

Vòng 7

24/08/2020

Vòng 8

29/08/2020

Vòng 9

03/09/2020

Vòng 10

08/09/2020

Vòng 11

13/09/2020

Vòng 12

21/09/2020

Vòng 13

24/09/2020

Vòng 14

27/09/2020

V.Loại 1

16/10/2020

Tứ kết

16/10/2020

V.Loại 2

26/10/2020

Bán kết

28/10/2020

Vòng 13th place final

06/11/2020

Vòng 9th place final

06/11/2020

Vòng 11th place final

06/11/2020

Vòng 5th place final

06/11/2020

Vòng 7th place final

06/11/2020

Vòng 15th place final

07/11/2020

Vòng Placement match for 3rd

07/11/2020

Chung kết

08/11/2020

VĐQG Trung Quốc (V.Loại 1)

Thứ sáu, ngày 16/10/2020
14:30 vs vs 14:30 16/10
Thứ bảy, ngày 17/10/2020
14:30 vs vs 14:30 17/10
Chủ nhật, ngày 18/10/2020
14:30 vs vs 14:30 18/10
Thứ hai, ngày 19/10/2020
14:30 vs vs 14:30 19/10
Thứ tư, ngày 21/10/2020
14:30 vs vs 14:30 21/10
Thứ năm, ngày 22/10/2020
14:30 vs vs 14:30 22/10
Thứ sáu, ngày 23/10/2020
14:30 vs vs 14:30 23/10
Thứ bảy, ngày 24/10/2020
14:30 vs vs 14:30 24/10
Thứ hai, ngày 26/10/2020
18:35 vs vs 18:35 26/10
Thứ ba, ngày 27/10/2020
18:35 vs vs 18:35 27/10
Thứ tư, ngày 28/10/2020
14:30 vs vs 14:30 28/10
Thứ năm, ngày 29/10/2020
14:30 vs vs 14:30 29/10
Thứ bảy, ngày 31/10/2020
18:35 vs vs 18:35 31/10
Chủ nhật, ngày 01/11/2020
18:35 vs vs 18:35 01/11
Thứ hai, ngày 02/11/2020
14:30 vs vs 14:30 02/11
14:30 vs vs 14:30 02/11
Thứ tư, ngày 18/11/2020
18:35 vs vs 18:35 18/11
Chủ nhật, ngày 22/11/2020
18:35 vs vs 18:35 22/11