Lịch thi đấu và kết quả bóng đá hôm nay cập nhật mới nhất

Lịch thi đấu và kết quả bóng đá hôm nay

29/07

Thứ năm

30/07

Thứ sáu

Đêm qua

Thứ bảy

Đêm nay

Chủ nhật

Đêm mai

Thứ hai

03/08

Thứ ba

04/08

Thứ tư

05/08

Thứ năm

06/08

Thứ sáu

07/08

Thứ bảy

08/08

Chủ nhật

09/08

Thứ hai

10/08

Thứ ba

11/08

Thứ tư

Đêm qua, Thứ bảy - 31/07

Cúp liên đoàn Anh
21:00 5 - 0 5 - 0 0'
Hạng nhì Đức
18:30 0 - 3 0 - 3 96'
18:30 1 - 2 1 - 2 96'
18:30 3 - 0 3 - 0 93'
01:30 2 - 3 2 - 3 93'
Ligue 2
00:00 2 - 1 2 - 1 94'
00:00 0 - 2 0 - 2 94'
00:00 1 - 0 1 - 0 94'
00:00 0 - 0 0 - 0 94'
00:00 1 - 1 1 - 1 94'
00:00 0 - 1 0 - 1 94'
20:00 2 - 1 2 - 1 99'
00:00 0 - 4 0 - 4 94'
00:00 3 - 1 3 - 1 96'
VĐQG ScotLand
19:30 3 - 0 3 - 0 97'
21:00 2 - 2 2 - 2 93'
21:00 0 - 0 0 - 0 93'
02:00 2 - 1 2 - 1 94'
Giải VĐQG Hàn Quốc
18:00 1 - 4 1 - 4 93'
18:00 0 - 0 0 - 0 93'
18:00 0 - 0 0 - 0 93'
VĐQG Trung Quốc
15:30 2 - 2 2 - 2 93'
17:30 0 - 1 0 - 1 95'
19:30 2 - 1 2 - 1 96'
19:30 1 - 0 1 - 0 97'
VĐQG Brazil
07:00 1 - 0 1 - 0 95'
03:00 0 - 0 0 - 0 94'
06:00 0 - 0 0 - 0 97'
05:00 0 - 0 0 - 0 97'
VĐQG Áo
22:00 1 - 1 1 - 1 96'
22:00 4 - 0 4 - 0 96'
22:00 1 - 2 1 - 2 96'
VĐQG Ukraine
21:00 1 - 0 1 - 0 96'
20:00 0 - 0 0 - 0 99'
23:30 0 - 3 0 - 3 90'
VĐQG Thụy Sỹ
23:00 3 - 1 3 - 1 90'
01:30 0 - 0 0 - 0 96'
VĐQG Bỉ
21:15 0 - 0 0 - 0 93'
23:30 1 - 0 1 - 0 90'
23:30 1 - 1 1 - 1 90'
01:45 1 - 1 1 - 1 93'
Hạng nhì ba lan
23:00 2 - 2 2 - 2 90'
23:00 0 - 2 0 - 2 90'
00:00 5 - 1 5 - 1 96'
22:00 1 - 0 1 - 0 96'
23:00 2 - 1 2 - 1 90'
22:00 1 - 4 1 - 4 96'
S.League
16:30 2 - 3 2 - 3 95'
Olympic Games
15:00 5 - 2 5 - 2 96'
16:00 4 - 2 4 - 2 93'
17:00 1 - 0 1 - 0 93'
18:00 3 - 6 3 - 6 93'
Uzbekistan
22:00 1 - 0 1 - 0 97'
20:00 0 - 0 0 - 0 99'
20:00 0 - 0 0 - 0 99'
22:00 0 - 0 0 - 0 96'
22:00 1 - 1 1 - 1 94'
Hạng nhất Belarus
17:00 1 - 3 1 - 3 93'
18:30 1 - 2 1 - 2 96'
20:30 2 - 2 2 - 2 93'
22:30 1 - 0 1 - 0 0'
Hạng nhất hàn quốc
18:00 2 - 0 2 - 0 94'
18:00 2 - 1 2 - 1 94'
Giao hữu cấp câu lạc bộ
20:30 3 - 1 3 - 1 91'
20:30 2 - 1 2 - 1 90'
20:30 3 - 1 3 - 1 90'
20:30 0 - 0 0 - 0 90'
20:30 1 - 1 1 - 1 90'
21:00 0 - 1 0 - 1 92'
21:00 5 - 7 5 - 7 96'
21:30 0 - 3 0 - 3 93'
21:30 2 - 1 2 - 1 93'
20:00 1 - 0 1 - 0 90'
22:00 1 - 0 1 - 0 92'
22:30 3 - 2 3 - 2 94'
23:00 1 - 0 1 - 0 95'
23:00 0 - 3 0 - 3 90'
23:00 1 - 0 1 - 0 90'
23:00 1 - 2 1 - 2 90'
23:45 0 - 2 0 - 2 90'
00:00 0 - 1 0 - 1 95'
00:00 0 - 0 0 - 0 95'
00:30 0 - 0 0 - 0 96'
02:00 2 - 1 2 - 1 94'
15:00 0 - 3 0 - 3 96'
15:00 7 - 0 7 - 0 96'
15:00 1 - 3 1 - 3 96'
16:00 1 - 0 1 - 0 93'
16:00 0 - 2 0 - 2 93'
17:00 2 - 0 2 - 0 93'
18:00 0 - 2 0 - 2 93'
18:00 0 - 2 0 - 2 93'
19:00 0 - 0 0 - 0 95'
19:00 0 - 4 0 - 4 95'
20:00 2 - 0 2 - 0 99'
20:00 0 - 5 0 - 5 99'
21:00 3 - 3 3 - 3 96'
21:00 2 - 1 2 - 1 96'
21:00 0 - 0 0 - 0 93'
21:00 1 - 1 1 - 1 93'
21:00 0 - 4 0 - 4 93'
21:00 1 - 7 1 - 7 93'
21:00 0 - 5 0 - 5 93'
21:00 1 - 2 1 - 2 93'
21:00 0 - 0 0 - 0 93'
21:00 0 - 0 0 - 0 93'
21:00 1 - 2 1 - 2 93'
21:00 2 - 3 2 - 3 93'
21:00 0 - 0 0 - 0 93'
21:00 1 - 0 1 - 0 93'
21:00 3 - 0 3 - 0 93'
21:00 1 - 1 1 - 1 93'
21:00 0 - 3 0 - 3 93'
21:00 0 - 0 0 - 0 93'
21:00 1 - 3 1 - 3 93'
21:00 1 - 3 1 - 3 93'
21:00 0 - 0 0 - 0 93'
21:00 2 - 1 2 - 1 93'
21:00 0 - 0 0 - 0 93'
21:00 0 - 1 0 - 1 93'
21:00 0 - 2 0 - 2 93'
21:00 1 - 2 1 - 2 93'
22:00 2 - 1 2 - 1 96'
22:00 2 - 1 2 - 1 96'
22:00 0 - 2 0 - 2 96'
22:00 2 - 0 2 - 0 96'
23:00 0 - 1 0 - 1 90'
23:00 4 - 1 4 - 1 90'
23:30 5 - 3 5 - 3 90'
00:00 1 - 3 1 - 3 96'
00:00 1 - 1 1 - 1 96'
00:00 4 - 0 4 - 0 96'
00:30 2 - 2 2 - 2 91'
01:00 1 - 1 1 - 1 91'
01:00 1 - 2 1 - 2 91'
01:00 0 - 1 0 - 1 91'
01:30 0 - 0 0 - 0 94'
01:30 1 - 1 1 - 1 93'
01:30 1 - 2 1 - 2 93'
18:30 2 - 3 2 - 3 95'
23:30 1 - 2 1 - 2 90'
20:00 0 - 0 0 - 0 99'
20:30 2 - 1 2 - 1 90'
20:30 2 - 1 2 - 1 90'
Nhà nghề Mỹ - MLS
05:00 2 - 3 2 - 3 96'
06:30 0 - 0 0 - 0 94'
07:00 2 - 1 2 - 1 96'
07:30 1 - 2 1 - 2 98'
07:30 0 - 0 0 - 0 98'
08:00 0 - 1 0 - 1 96'
09:00 1 - 2 1 - 2 93'
04:00 0 - 1 0 - 1 98'
VĐQG Mexico
05:00 2 - 1 2 - 1 97'
07:00 2 - 1 2 - 1 95'
09:00 2 - 0 2 - 0 94'
09:05 1 - 0 1 - 0 93'
Đan Mạch
21:00 0 - 2 0 - 2 96'
VĐQG Thụy Điển
22:30 1 - 1 1 - 1 0'
VĐQG Phần Lan
19:00 0 - 0 0 - 0 95'
21:00 0 - 0 0 - 0 92'
Đan Mạch
18:30 1 - 3 1 - 3 95'
18:30 1 - 4 1 - 4 95'
Romania
02:00 1 - 0 1 - 0 94'
23:15 2 - 1 2 - 1 90'
Giải VĐQG Belarus
22:00 0 - 2 0 - 2 96'
Croatia
00:00 0 - 0 0 - 0 96'
01:00 1 - 2 1 - 2 96'
VĐQG Công hòa séc
21:00 1 - 1 1 - 1 96'
21:00 3 - 0 3 - 0 96'
21:00 3 - 2 3 - 2 96'
00:00 0 - 5 0 - 5 96'
VĐQG Hungary
01:00 1 - 4 1 - 4 91'
22:45 1 - 2 1 - 2 0'
VĐQG Ireland
01:30 0 - 2 0 - 2 94'
A Lyga
21:00 0 - 6 0 - 6 93'
VĐQG Ba Lan
01:00 3 - 1 3 - 1 97'
20:00 0 - 2 0 - 2 99'
22:30 2 - 2 2 - 2 0'
Hạng Nhất Cộng hòa séc
15:15 1 - 1 1 - 1 95'
15:15 1 - 3 1 - 3 95'
22:00 0 - 2 0 - 2 96'
Serbia
23:55 1 - 3 1 - 3 95'
02:00 1 - 1 1 - 1 94'
Hạng nhất Ba Lan
17:40 2 - 2 2 - 2 97'
19:00 Hủy Hủy
23:00 0 - 2 0 - 2 90'
01:30 1 - 1 1 - 1 97'
Bulgaria
22:45 2 - 0 2 - 0 0'
01:00 3 - 0 3 - 0 91'
Giải VĐQG Nga
21:30 2 - 3 2 - 3 93'
00:00 1 - 2 1 - 2 96'
Giải vô địch quốc gia Nicaragua
08:00 4 - 0 4 - 0 94'
06:00 4 - 1 4 - 1 96'
09:00 0 - 1 0 - 1 94'

Kèo nhà cái hôm nay

Nhận định bóng đá

Tin bóng đá

Biến động kèo nhà cái Mỹ vs Mexico, Gold Cup 2021

Biến động kèo nhà cái Mỹ vs Mexico, Gold Cup 2021

01-08-2021

Dù được chơi trên sân nhà song với cái dớp đối đầu trước Mexico, Mỹ nhiều khả năng một lần nữa nhìn đối thủ đăng quang ngôi vô địch Gold Cup ngay trên sân nhà.

Xuân Trường, Tuấn Anh chắp cánh ước mơ của tân binh tuyển Việt Nam

Xuân Trường, Tuấn Anh chắp cánh ước mơ của tân binh tuyển Việt Nam

01-08-2021

Xuân Trường, Tuấn Anh và các cầu thủ HAGL chính là thần tượng của tân binh tuyển Việt Nam – Lê Tiến Anh. Việc được đi cùng chuyến bay với họ chẳng khác nào giấc mơ có thật với cầu thủ sinh năm 1998.

Barca thắng đậm, Koeman đặc biệt ca ngợi một cầu thủ

Barca thắng đậm, Koeman đặc biệt ca ngợi một cầu thủ

01-08-2021

Sau chiến thắng đậm đà của Barca trước Stuttgart ở trận giao hữu diễn ra vào rạng sáng nay 1/8, HLV Ronald Koeman đã hết lời ca ngợi đặc biệt một cầu thủ.

VIDEO: Depay hóa Neymar ghi siêu phẩm trong màu áo Barca

VIDEO: Depay hóa Neymar ghi siêu phẩm trong màu áo Barca

01-08-2021

Memphis Depay đã bước đầu ghi những dấu ấn đậm nét trong màu áo Barca với một bàn thắng tuyệt đẹp theo kiểu Neymar. Đây là một tín hiệu vô cùng đáng mừng đối với đội chủ sân Camp Nou.

Cầu thủ HAGL có mặt tại Hà Nội, hội quân sớm nhất ĐT Việt Nam

Cầu thủ HAGL có mặt tại Hà Nội, hội quân sớm nhất ĐT Việt Nam

01-08-2021

Các cầu thủ HAGL là những người có mặt tại Hà Nội để hội quân cùng ĐT Việt Nam sớm nhất, sau hành trình di chuyển vất vả lên tới 16 tiếng đồng hồ.

Tương lai của Sterling được sáng tỏ tại Man City

Tương lai của Sterling được sáng tỏ tại Man City

01-08-2021

BLĐ Man City vẫn đang dành một mối quan tâm đối với việc gia hạn hợp đồng với bộ đôi trụ cột John Stones và Raheem Sterling. Đây là động thái quan trọng trước thềm mùa giải mới khởi tranh.

Ben White sẵn sàng cho trận ra mắt Arsenal ở đại chiến Chelsea

Ben White sẵn sàng cho trận ra mắt Arsenal ở đại chiến Chelsea

01-08-2021

Tân binh 50 triệu bảng của Arsenal - Ben White sẵn sàng ra sân cho Arsenal ở trận giao hữu trước thềm mùa giải mới gặp Chelsea diễn ra vào tối nay 1/8.

Tiết lộ: Dù bán hay giữ Pogba, MU vẫn phải cắn răng trả số tiền khổng lồ

Tiết lộ: Dù bán hay giữ Pogba, MU vẫn phải cắn răng trả số tiền khổng lồ

01-08-2021

Tương lai của Paul Pogba lúc này vẫn đang là một dấu hỏi lớn với NHM MU. Tiền vệ người Pháp vẫn chưa quyết định sẽ ở lại hay ra đi vào mùa hè này.

Pulisic trải lòng về thời gian khó khăn tại Chelsea, phải gặp nhà trị liệu tâm lý

Pulisic trải lòng về thời gian khó khăn tại Chelsea, phải gặp nhà trị liệu tâm lý

01-08-2021

Tiền vệ Christian Pulisic vừa có những trải lòng về quãng thời gian khó khăn tại Chelsea. Anh không giấu diếm việc mình phải tìm đến một nhà trị liệu tâm lý.

Aston Villa có động thái mới, Man City coi như đã sở hữu Grealish

Aston Villa có động thái mới, Man City coi như đã sở hữu Grealish

01-08-2021

Man City mới đây đã nhận tin vui từ thương vụ Jack Grealish từ Aston Villa khi đội bóng này đã đạt thỏa thuận chiêu mộ người mới từ Leverkusen.