Lịch thi đấu V League 2020 - Lịch thi đấu bóng đá Việt Nam

Lịch thi đấu V-League 2020

Vòng 1

06/03/2020

Vòng 2

13/03/2020

Vòng 3

05/06/2020

Vòng 4

11/06/2020

Vòng 5

17/06/2020

Vòng 6

23/06/2020

Vòng 7

29/06/2020

Vòng 8

05/07/2020

Vòng 9

11/07/2020

Vòng 10

17/07/2020

Vòng 11

23/07/2020

Vòng 12

26/09/2020

Vòng 13

01/10/2020

Vòng 1 lượt 2

09/10/2020

Vòng 2 lượt 2

14/10/2020

Vòng 3 lượt 2

19/10/2020

Vòng 4 lượt 2

24/10/2020

Vòng 5 lượt 2

29/10/2020

Vòng 6 lượt 2

03/11/2020

Vòng 7 lượt 2

07/11/2020