Kết quả VĐQG Trung Quốc - Kết quả bóng đá VĐQG Trung Quốc

Kết quả Chinese Super League 2020

Vòng 1

25/07/2020

Vòng 2

30/07/2020

Vòng 3

04/08/2020

Vòng 4

09/08/2020

Vòng 5

14/08/2020

Vòng 6

19/08/2020

Vòng 7

24/08/2020

Vòng 8

29/08/2020

Vòng 9

03/09/2020

Vòng 10

08/09/2020

Vòng 11

13/09/2020

Vòng 12

21/09/2020

Vòng 13

24/09/2020

Vòng 14

27/09/2020

V.Loại 1

16/10/2020

Tứ kết

16/10/2020

V.Loại 2

26/10/2020

Bán kết

28/10/2020

Vòng 13th place final

06/11/2020

Vòng 9th place final

06/11/2020

Vòng 11th place final

06/11/2020

Vòng 5th place final

06/11/2020

Vòng 7th place final

06/11/2020

Vòng 15th place final

07/11/2020

Vòng Placement match for 3rd

07/11/2020

Chung kết

08/11/2020