Kết quả Cup C1 2020/2021 - Kết quả UEFA Champions League

Kết quả UEFA Champions League 20/21

Vòng Bán kết Playoff

08/08/2020

Vòng Chung kết Playoff

11/08/2020

V.Loại 1

18/08/2020

V.Loại 2

26/08/2020

V.Loại 3

16/09/2020

V.Loại 4

23/09/2020

Vòng 1

20/10/2020

Vòng 2

28/10/2020

Vòng 3

04/11/2020

Vòng 4

25/11/2020

Vòng 5

02/12/2020

Vòng 6

09/12/2020

Vòng 1/8

17/02/2021

Tứ kết

07/04/2021

Bán kết

28/04/2021

Chung kết

30/05/2021

Kết quả UEFA Champions League 20/21 (Chung kết)