Đội tuyển Việt Nam - Thông tin về U23, ĐTQG Việt Nam

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Park Hang Seo

Quốc gia:

Cầu thủ
Nguyễn Văn Quyết
10

Tiền vệ

Quốc gia:

27/06/1991

Nguyễn Văn Quyết
10

Tiền vệ

27/06/1991

Nguyễn Trọng Hoàng
8

Tiền vệ

Quốc gia:

14/04/1989

Nguyễn Trọng Hoàng
8

Tiền vệ

14/04/1989

Nguyễn Mạnh
1

Thủ môn

Quốc gia:

31/07/1990

Nguyễn Mạnh
1

Thủ môn

31/07/1990

Quế Ngọc Hải
3

Hậu vệ

Quốc gia:

15/05/1993

Quế Ngọc Hải
3

Hậu vệ

15/05/1993

Đỗ Hùng Dũng
16

Tiền vệ

Quốc gia:

08/09/1993

Đỗ Hùng Dũng
16

Tiền vệ

08/09/1993

Nguyễn Phong Hồng Duy
7

Tiền vệ

Quốc gia:

13/06/1996

Nguyễn Phong Hồng Duy
7

Tiền vệ

13/06/1996

Nguyễn Tuấn Anh
14

Tiền vệ

Quốc gia:

16/05/1995

Nguyễn Tuấn Anh
14

Tiền vệ

16/05/1995

Nguyễn Văn Toàn
9

Tiền đạo

Quốc gia:

12/04/1996

Nguyễn Văn Toàn
9

Tiền đạo

12/04/1996

Nguyễn Công Phượng
10

Tiền đạo

Quốc gia:

21/01/1995

Nguyễn Công Phượng
10

Tiền đạo

21/01/1995

Phạm Đức Huy
15

Tiền vệ

Quốc gia:

20/01/1995

Phạm Đức Huy
15

Tiền vệ

20/01/1995

Vũ Văn Thanh
17

Hậu vệ

Quốc gia:

14/04/1996

Vũ Văn Thanh
17

Hậu vệ

14/04/1996

Lương Xuân Trường
6

Tiền vệ

Quốc gia:

28/04/1995

Lương Xuân Trường
6

Tiền vệ

28/04/1995

Phạm Văn Cường
22

Thủ môn

Quốc gia:

19/07/1990

Phạm Văn Cường
22

Thủ môn

19/07/1990

Đặng Văn Lâm
23

Thủ môn

Quốc gia:

13/08/1993

Đặng Văn Lâm
23

Thủ môn

13/08/1993

Nguyễn Hải
19

Tiền đạo

Quốc gia:

12/04/1997

Nguyễn Hải
19

Tiền đạo

12/04/1997

Trần Minh Vương
14

Tiền vệ

Quốc gia:

28/03/1995

Trần Minh Vương
14

Tiền vệ

28/03/1995

Phan Văn Đức
20

Tiền vệ

Quốc gia:

11/04/1996

Phan Văn Đức
20

Tiền vệ

11/04/1996

Bui Dung
4

Hậu vệ

Quốc gia:

02/10/1995

Bui Dung
4

Hậu vệ

02/10/1995

Nguyễn Huy Hùng
14

Tiền vệ

Quốc gia:

02/03/1992

Nguyễn Huy Hùng
14

Tiền vệ

02/03/1992

Đỗ Duy Mạnh
2

Hậu vệ

Quốc gia:

29/09/1996

Đỗ Duy Mạnh
2

Hậu vệ

29/09/1996

Hồ Tấn Tài
17

Hậu vệ

Quốc gia:

06/11/1997

Hồ Tấn Tài
17

Hậu vệ

06/11/1997

Nguyễn Tiến Linh
18

Tiền đạo

Quốc gia:

20/10/1997

Nguyễn Tiến Linh
18

Tiền đạo

20/10/1997

Hà Đức Chinh
18

Tiền đạo

Quốc gia:

22/09/1997

Hà Đức Chinh
18

Tiền đạo

22/09/1997

Nguyễn Thành Chung
21

Hậu vệ

Quốc gia:

08/09/1997

Nguyễn Thành Chung
21

Hậu vệ

08/09/1997

Nguyễn Tuấn
12

Tiền vệ

Quốc gia:

06/05/1992

Nguyễn Tuấn
12

Tiền vệ

06/05/1992

Trần Văn Kiên
13

Tiền vệ

Quốc gia:

13/05/1996

Trần Văn Kiên
13

Tiền vệ

13/05/1996

Bùi Tiến Dũng
1

Thủ môn

Quốc gia:

28/02/1997

Bùi Tiến Dũng
1

Thủ môn

28/02/1997

Ngân Văn Đại
11

Tiền vệ

Quốc gia:

09/02/1992

Ngân Văn Đại
11

Tiền vệ

09/02/1992

Duc Nguyen Anh
11

Tiền đạo

Quốc gia:

25/01/1985

Duc Nguyen Anh
11

Tiền đạo

25/01/1985