DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
El-Badry, Hossam

Quốc gia:

Cầu thủ
Al Sulaya Amr
14

Tiền vệ

Quốc gia:

02/04/1989

Al Sulaya Amr
14

Tiền vệ

02/04/1989

Gomaa, Abdallah
21

Tiền vệ

Quốc gia:

10/01/1996

Gomaa, Abdallah
21

Tiền vệ

10/01/1996

Zizo
17

Tiền vệ

Quốc gia:

10/01/1996

Zizo
17

Tiền vệ

10/01/1996

Hamed, Tarek
8

Tiền vệ

Quốc gia:

24/10/1988

Hamed, Tarek
8

Tiền vệ

24/10/1988

Magdy Mohamed
22

Tiền vệ

Quốc gia:

06/03/1996

Magdy Mohamed
22

Tiền vệ

06/03/1996

Fathi Hamdi
3

Tiền vệ

Quốc gia:

01/01/1994

Fathi Hamdi
3

Tiền vệ

01/01/1994

Mohamed El Shenawy
1

Thủ môn

Quốc gia:

18/12/1988

Mohamed El Shenawy
1

Thủ môn

18/12/1988

El Mohamady, Baher
2

Hậu vệ

Quốc gia:

01/11/1996

El Mohamady, Baher
2

Hậu vệ

01/11/1996

Hany, Mohamed
4

Hậu vệ

Quốc gia:

25/01/1996

Hany, Mohamed
4

Hậu vệ

25/01/1996

Wahid, Mahmoud
0

Hậu vệ

Quốc gia:

19/06/1994

Wahid, Mahmoud
0

Hậu vệ

19/06/1994

Tarek, Kareem
19

Tiền đạo

Quốc gia:

23/01/1992

Tarek, Kareem
19

Tiền đạo

23/01/1992

Hassan, Hossam
18

Tiền đạo

Quốc gia:

02/09/1993

Hassan, Hossam
18

Tiền đạo

02/09/1993

Hamdi, Marwan
9

Tiền đạo

Quốc gia:

15/11/1996

Hamdi, Marwan
9

Tiền đạo

15/11/1996

Gomaa, Ahmed
15

Tiền đạo

Quốc gia:

16/08/1988

Gomaa, Ahmed
15

Tiền đạo

16/08/1988

Ahmed Fathi
7

Hậu vệ

Quốc gia:

10/11/1984

Ahmed Fathi
7

Hậu vệ

10/11/1984

Alaa, Mahmoud
20

Hậu vệ

Quốc gia:

28/01/1991

Alaa, Mahmoud
20

Hậu vệ

28/01/1991

Ayman Ashraf
12

Hậu vệ

Quốc gia:

09/04/1991

Ayman Ashraf
12

Hậu vệ

09/04/1991

Awad, Mohamed
16

Thủ môn

Quốc gia:

06/07/1992

Awad, Mohamed
16

Thủ môn

06/07/1992

Bassam, Mohamed
23

Thủ môn

Quốc gia:

25/12/1990

Bassam, Mohamed
23

Thủ môn

25/12/1990

Ramy Rabia
5

Hậu vệ

Quốc gia:

20/05/1993

Ramy Rabia
5

Hậu vệ

20/05/1993

Mahmoud Kahraba
11

Tiền đạo

Quốc gia:

13/04/1994

Mahmoud Kahraba
11

Tiền đạo

13/04/1994