Tianjin Teda

Quốc gia : China | Sân nhà: Tianjin Olympic Center Stadium | Sức chứa: 54,696

Tianjin Teda

Không có tin tức câu lạc bộ này !

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Stielike, Uli

Quốc gia: Germany

Cầu thủ
Du Jia
1

Thủ môn

Quốc gia: China

01/05/1993

Du Jia
1

Thủ môn

01/05/1993

Wang, Zhenghao
2

Hậu vệ

Quốc gia: China

28/06/2000

Wang, Zhenghao
2

Hậu vệ

28/06/2000

HongLue Zhao
3

Hậu vệ

Quốc gia: China

04/12/1989

HongLue Zhao
3

Hậu vệ

04/12/1989

Fan, Yang
4

Hậu vệ

Quốc gia: China

28/03/1996

Fan, Yang
4

Hậu vệ

28/03/1996

Qiu Tianyi
5

Hậu vệ

Quốc gia: China

31/01/1989

Qiu Tianyi
5

Hậu vệ

31/01/1989

Jiarun Gao
6

Hậu vệ

Quốc gia: China

24/04/1995

Jiarun Gao
6

Hậu vệ

24/04/1995

Frank Acheampong
7

Tiền đạo

Quốc gia: Ghana

16/10/1993

Frank Acheampong
7

Tiền đạo

16/10/1993

Zhang Chiming
8

Tiền vệ

Quốc gia: China

07/01/1989

Zhang Chiming
8

Tiền vệ

07/01/1989

Sandro Wagner
9

Tiền đạo

Quốc gia: Germany

29/11/1987

Sandro Wagner
9

Tiền đạo

29/11/1987

Johnathan
10

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

29/03/1990

Johnathan
10

Tiền đạo

29/03/1990

Tan Wangsong
11

Hậu vệ

Quốc gia: China

19/12/1985

Tan Wangsong
11

Hậu vệ

19/12/1985

Zheng Kaimu
13

Hậu vệ

Quốc gia: China

28/01/1992

Zheng Kaimu
13

Hậu vệ

28/01/1992

Bastians Felix
15

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

09/05/1988

Bastians Felix
15

Hậu vệ

09/05/1988

Peng Rui
16

Hậu vệ

Quốc gia: China

30/08/1993

Peng Rui
16

Hậu vệ

30/08/1993

Jiakang Hui
17

Tiền vệ

Quốc gia: China

31/08/1989

Jiakang Hui
17

Tiền vệ

31/08/1989

Zhou Liao
18

Tiền đạo

Quốc gia: China

14/01/1989

Zhou Liao
18

Tiền đạo

14/01/1989

Piao Taoyu
18

Tiền vệ

Quốc gia: China

18/05/1993

Piao Taoyu
18

Tiền vệ

18/05/1993

Yuefeng Bai
19

Hậu vệ

Quốc gia: China

28/03/1987

Yuefeng Bai
19

Hậu vệ

28/03/1987

Mao Haoyu
20

Tiền đạo

Quốc gia: China

17/10/1996

Mao Haoyu
20

Tiền đạo

17/10/1996

Zhao Yingjie
21

Tiền vệ

Quốc gia: China

02/08/1992

Zhao Yingjie
21

Tiền vệ

02/08/1992

Guo Hao
22

Tiền vệ

Quốc gia: China

14/01/1993

Guo Hao
22

Tiền vệ

14/01/1993

Lei Yongchi
23

Tiền đạo

Quốc gia: China

02/01/1989

Lei Yongchi
23

Tiền đạo

02/01/1989

Yang Cao
26

Hậu vệ

Quốc gia: China

15/12/1981

Yang Cao
26

Hậu vệ

15/12/1981

Weijun Xie
27

Tiền đạo

Quốc gia: China

14/11/1997

Weijun Xie
27

Tiền đạo

14/11/1997

Wanshun Yang
28

Tiền vệ

Quốc gia: China

16/01/1996

Wanshun Yang
28

Tiền vệ

16/01/1996

Yang Qipeng
29

Thủ môn

Quốc gia: China

14/05/1987

Yang Qipeng
29

Thủ môn

14/05/1987

Liu, Yang
30

Hậu vệ

Quốc gia: China

09/02/1991

Liu, Yang
30

Hậu vệ

09/02/1991

Su Yuanjie
32

Tiền đạo

Quốc gia: China

14/04/1995

Su Yuanjie
32

Tiền đạo

14/04/1995

Shangkun, Teng
33

Thủ môn

Quốc gia: China

10/01/1991

Shangkun, Teng
33

Thủ môn

10/01/1991

Bowei, Ding
51

Thủ môn

Quốc gia: China

18/11/1996

Bowei, Ding
51

Thủ môn

18/11/1996