DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
O'Neill, Michael

Quốc gia:

Cầu thủ
Butland, Jack
1

Quốc gia:

10/03/1993

Butland, Jack
1

10/03/1993

Edwards, Tom
2

Quốc gia:

22/01/1999

Edwards, Tom
2

22/01/1999

Ward Stephan
3

Quốc gia:

20/08/1985

Ward Stephan
3

20/08/1985

Joe Allen
4

Quốc gia:

14/03/1990

Joe Allen
4

14/03/1990

Liam Lindsay
5

Quốc gia:

12/10/1995

Liam Lindsay
5

12/10/1995

Batth, Danny
6

Quốc gia:

21/09/1990

Batth, Danny
6

21/09/1990

Ince, Tom
7

Quốc gia:

30/01/1992

Ince, Tom
7

30/01/1992

Vokes Sam
9

Quốc gia:

21/10/1989

Vokes Sam
9

21/10/1989

McClean, James
11

Quốc gia:

22/04/1989

McClean, James
11

22/04/1989

Tommy Smith
14

Quốc gia:

14/04/1992

Tommy Smith
14

14/04/1992

Martins Indi, Bruno
15

Quốc gia:

08/02/1992

Martins Indi, Bruno
15
Adam Davies
16

Quốc gia:

17/07/1992

Adam Davies
16

17/07/1992

Shawcross, Ryan
17

Quốc gia:

04/10/1987

Shawcross, Ryan
17
Diouf, Mame
18

Quốc gia:

16/12/1987

Diouf, Mame
18

16/12/1987

Gregory, Lee
19

Quốc gia:

26/08/1988

Gregory, Lee
19

26/08/1988

Scott Hogan
20

Quốc gia:

13/04/1992

Scott Hogan
20

13/04/1992

Clucas, Sam
22

Quốc gia:

25/09/1990

Clucas, Sam
22

25/09/1990

Verlinden, Thibaud
23

Quốc gia:

09/07/1999

Verlinden, Thibaud
23
Jordan Cousins
24

Quốc gia:

06/03/1994

Jordan Cousins
24

06/03/1994

Nick Powell
25

Quốc gia:

23/03/1994

Nick Powell
25

23/03/1994

Campbell, Tyrese
26

Quốc gia:

28/12/1999

Campbell, Tyrese
26
Ngoy, Julien
28

Quốc gia:

02/11/1997

Ngoy, Julien
28

02/11/1997

Mark Duffy
31

Quốc gia:

07/10/1985

Mark Duffy
31

07/10/1985

Federici, Adam
32

Quốc gia:

31/01/1985

Federici, Adam
32

31/01/1985

Sorensen, Lasse
33

Quốc gia:

21/10/1999

Sorensen, Lasse
33
Collins, Nathan
37

Quốc gia:

30/04/2001

Collins, Nathan
37
Rayn Woods
38

Quốc gia:

13/12/1993

Rayn Woods
38

13/12/1993

McJannett, Cameron
39

Quốc gia:

06/09/1998

McJannett, Cameron
39
Jarvis, Daniel
44

Quốc gia:

03/04/1998

Jarvis, Daniel
44

03/04/1998