Stoke City

Quốc gia : England | Sân nhà: bet365 Stadium | Sức chứa: 30,089

Stoke City

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
O'Neill, Michael

Quốc gia: Northern Ireland

Cầu thủ
Butland, Jack
1

Thủ môn

Quốc gia: England

10/03/1993

Butland, Jack
1

Thủ môn

10/03/1993

Edwards, Tom
2

Hậu vệ

Quốc gia: England

22/01/1999

Edwards, Tom
2

Hậu vệ

22/01/1999

Ward Stephan
3

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

20/08/1985

Ward Stephan
3

Hậu vệ

20/08/1985

Joe Allen
4

Tiền vệ

Quốc gia: Wales

14/03/1990

Joe Allen
4

Tiền vệ

14/03/1990

Liam Lindsay
5

Hậu vệ

Quốc gia: Scotland

12/10/1995

Liam Lindsay
5

Hậu vệ

12/10/1995

Batth, Danny
6

Hậu vệ

Quốc gia: England

21/09/1990

Batth, Danny
6

Hậu vệ

21/09/1990

Ince, Tom
7

Tiền vệ

Quốc gia: England

30/01/1992

Ince, Tom
7

Tiền vệ

30/01/1992

Vokes Sam
9

Tiền đạo

Quốc gia: Wales

21/10/1989

Vokes Sam
9

Tiền đạo

21/10/1989

McClean, James
11

Tiền vệ

Quốc gia: Ireland

22/04/1989

McClean, James
11

Tiền vệ

22/04/1989

Tommy Smith
14

Hậu vệ

Quốc gia: England

14/04/1992

Tommy Smith
14

Hậu vệ

14/04/1992

Martins Indi, Bruno
15

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

08/02/1992

Martins Indi, Bruno
15

Hậu vệ

08/02/1992

Adam Davies
16

Thủ môn

Quốc gia: Wales

17/07/1992

Adam Davies
16

Thủ môn

17/07/1992

Shawcross, Ryan
17

Hậu vệ

Quốc gia: England

04/10/1987

Shawcross, Ryan
17

Hậu vệ

04/10/1987

Diouf, Mame
18

Tiền đạo

Quốc gia: Senegal

16/12/1987

Diouf, Mame
18

Tiền đạo

16/12/1987

Gregory, Lee
19

Tiền đạo

Quốc gia: England

26/08/1988

Gregory, Lee
19

Tiền đạo

26/08/1988

Scott Hogan
20

Tiền đạo

Quốc gia: Ireland

13/04/1992

Scott Hogan
20

Tiền đạo

13/04/1992

Clucas, Sam
22

Tiền vệ

Quốc gia: England

25/09/1990

Clucas, Sam
22

Tiền vệ

25/09/1990

Verlinden, Thibaud
23

Tiền vệ

Quốc gia: Belgium

09/07/1999

Verlinden, Thibaud
23

Tiền vệ

09/07/1999

Jordan Cousins
24

Tiền vệ

Quốc gia: England

06/03/1994

Jordan Cousins
24

Tiền vệ

06/03/1994

Nick Powell
25

Tiền vệ

Quốc gia: England

23/03/1994

Nick Powell
25

Tiền vệ

23/03/1994

Campbell, Tyrese
26

Tiền đạo

Quốc gia: England

28/12/1999

Campbell, Tyrese
26

Tiền đạo

28/12/1999

Ngoy, Julien
28

Tiền đạo

Quốc gia: Belgium

02/11/1997

Ngoy, Julien
28

Tiền đạo

02/11/1997

Mark Duffy
31

Tiền vệ

Quốc gia: England

07/10/1985

Mark Duffy
31

Tiền vệ

07/10/1985

Federici, Adam
32

Thủ môn

Quốc gia: Australia

31/01/1985

Federici, Adam
32

Thủ môn

31/01/1985

Sorensen, Lasse
33

Tiền vệ

Quốc gia: Denmark

21/10/1999

Sorensen, Lasse
33

Tiền vệ

21/10/1999

Collins, Nathan
37

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

30/04/2001

Collins, Nathan
37

Hậu vệ

30/04/2001

Rayn Woods
38

Tiền vệ

Quốc gia: England

13/12/1993

Rayn Woods
38

Tiền vệ

13/12/1993

McJannett, Cameron
39

Hậu vệ

Quốc gia: England

06/09/1998

McJannett, Cameron
39

Hậu vệ

06/09/1998

Jarvis, Daniel
44

Tiền vệ

Quốc gia: England

03/04/1998

Jarvis, Daniel
44

Tiền vệ

03/04/1998