SSV Jahn Regensburg - Cập nhật thông tin về SSV Jahn Regensburg

SSV Jahn Regensburg

Quốc gia : Germany | Sân nhà: Continental Arena | Sức chứa: 15,115

SSV Jahn Regensburg

Không có tin tức câu lạc bộ này !

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Selimbegovic, Mersad

Quốc gia: Serbia

Cầu thủ
Meyer Alexander
1

Thủ môn

Quốc gia: Germany

13/04/1991

Meyer Alexander
1

Thủ môn

13/04/1991

Nandzik Alexander
3

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

12/09/1992

Nandzik Alexander
3

Hậu vệ

12/09/1992

Gimber Benedikt
5

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

19/02/1997

Gimber Benedikt
5

Hậu vệ

19/02/1997

Benedikt Saller
6

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

22/09/1992

Benedikt Saller
6

Hậu vệ

22/09/1992

Besuschlow Max
7

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

31/05/1997

Besuschlow Max
7

Tiền vệ

31/05/1997

Geipl Andreas
8

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

21/04/1992

Geipl Andreas
8

Tiền vệ

21/04/1992

George Jann
9

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

31/07/1992

George Jann
9

Tiền vệ

31/07/1992

Derstroff Julian
10

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

05/01/1992

Derstroff Julian
10

Tiền vệ

05/01/1992

Heister Florian
11

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

02/03/1997

Heister Florian
11

Tiền vệ

02/03/1997

Wekesser Erik
13

Tiền đạo

Quốc gia: Germany

03/07/1997

Wekesser Erik
13

Tiền đạo

03/07/1997

Correira Marcel
14

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

16/05/1989

Correira Marcel
14

Hậu vệ

16/05/1989

Gruttner Marco
15

Tiền đạo

Quốc gia: Germany

17/10/1985

Gruttner Marco
15

Tiền đạo

17/10/1985

Palionis Markus
16

Hậu vệ

Quốc gia: Lithuania

12/05/1987

Palionis Markus
16

Hậu vệ

12/05/1987

Hein Oliver
17

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

22/03/1990

Hein Oliver
17

Hậu vệ

22/03/1990

Lais Marc
18

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

04/02/1991

Lais Marc
18

Tiền vệ

04/02/1991

Albers Andreas
19

Tiền đạo

Quốc gia: Denmark

23/03/1990

Albers Andreas
19

Tiền đạo

23/03/1990

Palacios Federico
20

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

09/04/1995

Palacios Federico
20

Tiền vệ

09/04/1995

Schneider Jan Marc
21

Tiền đạo

Quốc gia: Germany

25/03/1994

Schneider Jan Marc
21

Tiền đạo

25/03/1994

Stolze Sebastian
22

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

29/01/1995

Stolze Sebastian
22

Tiền vệ

29/01/1995

Wahling Nicolas
23

Tiền đạo

Quốc gia: Germany

24/08/1997

Wahling Nicolas
23

Tiền đạo

24/08/1997

Nachreiner Sebastian
28

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

23/11/1998

Nachreiner Sebastian
28

Hậu vệ

23/11/1998

Baack Tom
31

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

13/03/1999

Baack Tom
31

Tiền vệ

13/03/1999

Weidinger Alexander
32

Thủ môn

Quốc gia: Germany

18/06/1997

Weidinger Alexander
32

Thủ môn

18/06/1997

Knipping Tim
34

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

24/11/1992

Knipping Tim
34

Hậu vệ

24/11/1992

Okoroji Chima
36

Hậu vệ

Quốc gia: England

19/04/1997

Okoroji Chima
36

Hậu vệ

19/04/1997