Sông Lam Nghệ An - Thông tin CLB, Tỷ số, LTD, BXH mới nhất

Sông Lam Nghệ An

Quốc gia : Việt Nam | Sân nhà: Vinh Stadium | Sức chứa: 12,000

Sông Lam Nghệ An

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
HLV Nguyễn Đức Thắng

Quốc gia: Vietnam

Cầu thủ
Tele
0

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

02/02/1990

Tele
0

Tiền đạo

02/02/1990

Trần Nguyên Mạnh
1

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

20/12/1991

Trần Nguyên Mạnh
1

Thủ môn

20/12/1991

Võ Đức
2

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

10/10/1994

Võ Đức
2

Hậu vệ

10/10/1994

Phạm Nhật
3

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

15/02/1991

Phạm Nhật
3

Hậu vệ

15/02/1991

Hoàng Khánh
5

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

05/04/1995

Hoàng Khánh
5

Hậu vệ

05/04/1995

Trần Hoàng
6

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

08/12/1991

Trần Hoàng
6

Hậu vệ

08/12/1991

Hồ Sỹ Sân
8

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

02/09/1993

Hồ Sỹ Sân
8

Tiền vệ

02/09/1993

Võ Toản
9

Tiền đạo

Quốc gia: Vietnam

20/10/1994

Võ Toản
9

Tiền đạo

20/10/1994

Hồ Tuấn Tài
10

Tiền đạo

Quốc gia: Vietnam

16/03/1995

Hồ Tuấn Tài
10

Tiền đạo

16/03/1995

Hồ Khắc Ngọc
12

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

02/08/1992

Hồ Khắc Ngọc
12

Tiền vệ

02/08/1992

Lê Cường
14

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

14/12/1990

Lê Cường
14

Tiền vệ

14/12/1990

Hoàng Văn Bình
15

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

02/02/1989

Hoàng Văn Bình
15

Tiền vệ

02/02/1989

Trần Đình Đồng
16

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

20/05/1987

Trần Đình Đồng
16

Hậu vệ

20/05/1987

Cao Xuân Thắng
17

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

05/02/1993

Cao Xuân Thắng
17

Tiền vệ

05/02/1993

Hồ Phúc Tịnh
18

Tiền đạo

Quốc gia: Vietnam

28/08/1994

Hồ Phúc Tịnh
18

Tiền đạo

28/08/1994

Nguyen, Ba Duc
21

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

23/05/1998

Nguyen, Ba Duc
21

Hậu vệ

23/05/1998

Nguyễn Nam
22

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

07/03/1993

Nguyễn Nam
22

Hậu vệ

07/03/1993

Duong, Van Cuong
23

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

03/08/1999

Duong, Van Cuong
23

Thủ môn

03/08/1999

Lê Quang Đại
25

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

11/07/1993

Lê Quang Đại
25

Thủ môn

11/07/1993

Trần Văn Tiến
25

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

26/06/1994

Trần Văn Tiến
25

Thủ môn

26/06/1994

Nguyễn Tình
28

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

22/11/1988

Nguyễn Tình
28

Tiền vệ

22/11/1988

Nguyễn Phú Nguyên
28

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

29/10/1995

Nguyễn Phú Nguyên
28

Tiền vệ

29/10/1995

Le, Thanh Lam
30

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

15/06/2000

Le, Thanh Lam
30

Hậu vệ

15/06/2000

Lê Văn Hùng
67

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

06/07/1992

Lê Văn Hùng
67

Thủ môn

06/07/1992

Silva Anjos
94

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

25/11/1994

Silva Anjos
94

Tiền vệ

25/11/1994