SHB Đà Nẵng - Thông tin CLB, Tỷ số, LTD, BXH mới nhất

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
HLV Lê Huỳnh Đức

Quốc gia: Vietnam

Cầu thủ
Nguyen, Tai Loc
0

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

30/11/-0001

Nguyen, Tai Loc
0

Tiền vệ

30/11/-0001

Phan, Van Bieu
1

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

07/03/1998

Phan, Van Bieu
1

Thủ môn

07/03/1998

Âu Văn Hoàn
2

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

01/10/1989

Âu Văn Hoàn
2

Hậu vệ

01/10/1989

Nguyễn Thắng
4

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

15/01/1990

Nguyễn Thắng
4

Hậu vệ

15/01/1990

Mạc Đức Việt An
5

Quốc gia:

30/11/-0001

Châu Lê Phước Vĩnh
6

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

05/05/1985

Châu Lê Phước Vĩnh
6

Hậu vệ

05/05/1985

Đặng Anh Tuấn
6

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

01/08/1994

Đặng Anh Tuấn
6

Tiền vệ

01/08/1994

Nguyen, Thanh Hai
7

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

26/11/1988

Nguyen, Thanh Hai
7

Tiền vệ

26/11/1988

A Mít
8

Quốc gia: Vietnam

30/11/-0001

A Mít
8

30/11/-0001

Phạm Trọng Hóa
10

Quốc gia:

30/11/-0001

Phạm Trọng Hóa
10
Phan Văn Long
11

Quốc gia:

30/11/-0001

Phan Văn Long
11

30/11/-0001

Hoàng Minh Tâm
12

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

28/10/1990

Hoàng Minh Tâm
12

Tiền vệ

28/10/1990

Nguyễn Thanh Bình
13

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

11/08/1987

Nguyễn Thanh Bình
13

Thủ môn

11/08/1987

Nguyễn Việt Thắng
14

Quốc gia:

30/11/-0001

Vo, Ly
14

Tiền đạo

Quốc gia: Vietnam

10/12/1993

Vo, Ly
14

Tiền đạo

10/12/1993

Ho, Ngoc Thang
17

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

10/02/1994

Ho, Ngoc Thang
17

Tiền vệ

10/02/1994

Merlo Sebastian Gaston
19

Quốc gia:

30/11/-0001

Sabin Cosmin Goia
20

Hậu vệ

Quốc gia: Romania

16/02/1982

Sabin Cosmin Goia
20

Hậu vệ

16/02/1982

Adrian Valentic
20

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

10/08/1987

Adrian Valentic
20

Hậu vệ

10/08/1987

Võ Nhật Tân
20

Quốc gia:

30/11/-0001

Võ Nhật Tân
20

30/11/-0001

Nguyễn Công Nhật
22

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

30/11/-0001

Nguyễn Công Nhật
22

Hậu vệ

30/11/-0001

Frizoni Bernardo
23

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

12/03/1990

Frizoni Bernardo
23

Hậu vệ

12/03/1990

Nguyễn Thanh Sang
23

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

02/03/1989

Nguyễn Thanh Sang
23

Tiền vệ

02/03/1989

Ngo, Viet Phu
24

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

30/11/-0001

Ngo, Viet Phu
24

Tiền vệ

30/11/-0001

Lê Hưng
25

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

12/12/1987

Lê Hưng
25

Thủ môn

12/12/1987

Võ Huy Toàn
26

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

15/03/1993

Võ Huy Toàn
26

Hậu vệ

15/03/1993

Gassissou, Aime Djicka
27

Quốc gia: Cameroon

01/11/1995

Nguyen, The Hung
28

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

18/07/1990

Nguyen, The Hung
28

Tiền vệ

18/07/1990

Pham, Thanh Tiep
30

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

16/03/1996

Pham, Thanh Tiep
30

Hậu vệ

16/03/1996

Schmitt, Dominik
31

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

07/04/1992

Schmitt, Dominik
31

Tiền vệ

07/04/1992

Britez Ezequiel
45

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

25/06/1985

Britez Ezequiel
45

Hậu vệ

25/06/1985

Phạm Hùng
68

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

03/03/1993

Phạm Hùng
68

Hậu vệ

03/03/1993

Boni, Patrick
97

Quốc gia:

30/11/-0001

Boni, Patrick
97

30/11/-0001