SCO Angers

Quốc gia : France | Sân nhà: Stade Raymond Kopa | Sức chứa: 17,835

SCO Angers

Không có tin tức câu lạc bộ này !

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Moulin, Stephane

Quốc gia: France

Cầu thủ
Alexandre Letellier
0

Thủ môn

Quốc gia: France

11/12/1990

Alexandre Letellier
0

Thủ môn

11/12/1990

Ait Nouri Rayan
2

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

06/06/2001

Ait Nouri Rayan
2

Hậu vệ

06/06/2001

Mateo Pavlovic
4

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

09/06/1990

Mateo Pavlovic
4

Hậu vệ

09/06/1990

Thomas Mangani
5

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

29/04/1987

Thomas Mangani
5

Tiền vệ

29/04/1987

Vincent Pajot
6

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

19/08/1990

Vincent Pajot
6

Tiền vệ

19/08/1990

Rachid Alioui
7

Tiền đạo

Quốc gia: Ma Rốc

18/06/1992

Rachid Alioui
7

Tiền đạo

18/06/1992

Traore Ismael
8

Hậu vệ

Quốc gia: Bờ Biển Ngà

18/08/1986

Traore Ismael
8

Hậu vệ

18/08/1986

Fulgini Angelo
10

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

20/08/1996

Fulgini Angelo
10

Tiền vệ

20/08/1996

Kanga Wilfried
11

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

21/02/1998

Kanga Wilfried
11

Tiền đạo

21/02/1998

Khaled, Zinedine Ould
12

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

14/01/2000

Khaled, Zinedine Ould
12

Tiền vệ

14/01/2000

Loucif Haithem
13

Hậu vệ

Quốc gia: Algeria

08/07/1996

Loucif Haithem
13

Hậu vệ

08/07/1996

Gomez Mancini, Anthony
14

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

06/04/2001

Gomez Mancini, Anthony
14

Tiền vệ

06/04/2001

Capelle Pierrick
15

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

15/04/1987

Capelle Pierrick
15

Tiền vệ

15/04/1987

Ludovic Butelle
16

Thủ môn

Quốc gia: Pháp

03/04/1983

Ludovic Butelle
16

Thủ môn

03/04/1983

Santamaria Baptiste
18

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

09/03/1995

Santamaria Baptiste
18

Tiền vệ

09/03/1995

Stephane Bahoken
19

Tiền đạo

Quốc gia: Cameroon

28/05/1992

Stephane Bahoken
19

Tiền đạo

28/05/1992

Sada Thioub
20

Tiền đạo

Quốc gia: Senegal

01/06/1995

Sada Thioub
20

Tiền đạo

01/06/1995

Ninga Rodrigue
21

Tiền đạo

Quốc gia: Chad

17/05/1993

Ninga Rodrigue
21

Tiền đạo

17/05/1993

Bobichon Antoine
23

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

14/09/1995

Bobichon Antoine
23

Tiền vệ

14/09/1995

Romain Thomas
24

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

12/06/1988

Romain Thomas
24

Hậu vệ

12/06/1988

Bamba Abdoulaye
25

Hậu vệ

Quốc gia: Bờ Biển Ngà

25/04/1990

Bamba Abdoulaye
25

Hậu vệ

25/04/1990

Theo Pellenard
26

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

04/03/1994

Theo Pellenard
26

Hậu vệ

04/03/1994

Lage Mathias
27

Tiền vệ

Quốc gia: Pháp

30/11/1996

Lage Mathias
27

Tiền vệ

30/11/1996

El Mellali Farid
28

Tiền đạo

Quốc gia: Algeria

13/05/1997

El Mellali Farid
28

Tiền đạo

13/05/1997

Vincent Manceau
29

Hậu vệ

Quốc gia: Pháp

10/07/1989

Vincent Manceau
29

Hậu vệ

10/07/1989

Petkovic Danijel
30

Thủ môn

Quốc gia: Montenegro

25/05/1993

Petkovic Danijel
30

Thủ môn

25/05/1993

Mbock, Jason
32

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

01/11/1999

Mbock, Jason
32

Tiền đạo

01/11/1999

Soula, Mazire
34

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

06/06/1998

Soula, Mazire
34

Tiền đạo

06/06/1998

Mandrea Anthony
40

Thủ môn

Quốc gia: Pháp

25/12/1996

Mandrea Anthony
40

Thủ môn

25/12/1996