CLB Sài Gòn - Thông tin CLB, Tỷ số, LTD, BXH mới nhất

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
HLV Hoàng Văn Phúc

Quốc gia:

Cầu thủ
Dugary Ndabashinze
0

Tiền đạo

Quốc gia:

08/10/1989

Dugary Ndabashinze
0

Tiền đạo

08/10/1989

Mwesigwa Andrew
0

Tiền vệ

Quốc gia:

24/04/1984

Mwesigwa Andrew
0

Tiền vệ

24/04/1984

Huỳnh Tấn Tài
0

Hậu vệ

Quốc gia:

17/08/1994

Huỳnh Tấn Tài
0

Hậu vệ

17/08/1994

Nguyen Thanh Thu
2

Hậu vệ

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyen Thanh Thu
2

Hậu vệ

30/11/-0001

Ngô Vũ
3

Tiền vệ

Quốc gia:

02/02/1989

Ngô Vũ
3

Tiền vệ

02/02/1989

Moura, Thiago
4

Hậu vệ

Quốc gia:

30/04/1989

Moura, Thiago
4

Hậu vệ

30/04/1989

Chu Khánh Thành
6

Tiền vệ

Quốc gia:

19/06/1987

Chu Khánh Thành
6

Tiền vệ

19/06/1987

Tran, Van Buu
6

Tiền vệ

Quốc gia:

17/07/1998

Tran, Van Buu
6

Tiền vệ

17/07/1998

Nguyễn Ngọc Duy
7

Tiền vệ

Quốc gia:

07/04/1986

Nguyễn Ngọc Duy
7

Tiền vệ

07/04/1986

Nguyen, Vu tin
8

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyen, Vu tin
8

30/11/-0001

Nguyễn Bảo
9

Tiền đạo

Quốc gia:

19/05/1991

Nguyễn Bảo
9

Tiền đạo

19/05/1991

Da Silva Dominique
10

Tiền đạo

Quốc gia:

16/08/1989

Da Silva Dominique
10

Tiền đạo

16/08/1989

Pedro Paulo
12

Tiền đạo

Quốc gia:

10/02/1994

Pedro Paulo
12

Tiền đạo

10/02/1994

Tran, Huu Thang
15

Tiền vệ

Quốc gia:

01/07/1989

Tran, Huu Thang
15

Tiền vệ

01/07/1989

Trinh, Duc Loi
15

Hậu vệ

Quốc gia:

22/08/1994

Trinh, Duc Loi
15

Hậu vệ

22/08/1994

Bùi Trần Vũ
16

Tiền vệ

Quốc gia:

10/10/1989

Bùi Trần Vũ
16

Tiền vệ

10/10/1989

Trịnh Quang Vinh
17

Tiền đạo

Quốc gia:

17/03/1987

Trịnh Quang Vinh
17

Tiền đạo

17/03/1987

Nguyen, Quoc Long
22

Hậu vệ

Quốc gia:

19/02/1988

Nguyen, Quoc Long
22

Hậu vệ

19/02/1988

Cao Văn Triền
23

Tiền vệ

Quốc gia:

18/06/1993

Cao Văn Triền
23

Tiền vệ

18/06/1993

Tống Đức An
24

Quốc gia:

30/11/-0001

Tống Đức An
24

30/11/-0001

Thân Thành Tín
26

Quốc gia:

30/11/-0001

Thân Thành Tín
26
Nguyen, Huu Son
27

Tiền vệ

Quốc gia:

27/09/1996

Nguyen, Huu Son
27

Tiền vệ

27/09/1996

Ngô Xuân Toản
29

Tiền vệ

Quốc gia:

10/02/1993

Ngô Xuân Toản
29

Tiền vệ

10/02/1993

Nguyễn Bá Dương
31

Tiền vệ

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyễn Bá Dương
31

Tiền vệ

30/11/-0001

Nguyen, Van Ngo
32

Hậu vệ

Quốc gia:

01/08/1991

Nguyen, Van Ngo
32

Hậu vệ

01/08/1991

Nguyễn Nam Anh
35

Hậu vệ

Quốc gia:

01/06/1993

Nguyễn Nam Anh
35

Hậu vệ

01/06/1993

Phạm Phong
36

Thủ môn

Quốc gia:

30/11/-0001

Phạm Phong
36

Thủ môn

30/11/-0001

Ogunjimi Marvin
38

Tiền đạo

Quốc gia:

12/10/1987

Ogunjimi Marvin
38

Tiền đạo

12/10/1987

Kizito, Geoffrey Baba
39

Tiền vệ

Quốc gia:

02/02/1993

Kizito, Geoffrey Baba
39

Tiền vệ

02/02/1993

Trần Trung Hiếu
39

Tiền vệ

Quốc gia:

02/02/1993

Trần Trung Hiếu
39

Tiền vệ

02/02/1993

Phong, Dao Hung
70

Quốc gia:

30/11/-0001

Phong, Dao Hung
70

30/11/-0001

Le Thanh Phong
88

Tiền đạo

Quốc gia:

30/11/-0001

Le Thanh Phong
88

Tiền đạo

30/11/-0001

Candido Silveira, Geovane Magno
94

Tiền vệ

Quốc gia:

14/04/1994

Candido Silveira, Geovane Magno
94

Tiền vệ

14/04/1994

Gustavo
95

Hậu vệ

Quốc gia:

23/02/1995

Gustavo
95

Hậu vệ

23/02/1995