Real Betis

Quốc gia : Spain | Sân nhà: Benito Villamarin | Sức chứa: 60,721

Real Betis

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Rubi

Quốc gia: Spain

Cầu thủ
Rodriguez Guido
0

Tiền vệ

Quốc gia: Argentina

12/04/1994

Rodriguez Guido
0

Tiền vệ

12/04/1994

Joel Robles
1

Thủ môn

Quốc gia: Tây Ban Nha

17/06/1990

Joel Robles
1

Thủ môn

17/06/1990

Guerrero Francis
2

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

11/03/1996

Guerrero Francis
2

Tiền đạo

11/03/1996

Javi Garcia
3

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

08/02/1987

Javi Garcia
3

Tiền vệ

08/02/1987

Zouhair Feddal
4

Hậu vệ

Quốc gia: Ma Rốc

23/12/1989

Zouhair Feddal
4

Hậu vệ

23/12/1989

Bartra Marc
5

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

15/01/1991

Bartra Marc
5

Hậu vệ

15/01/1991

Sag Alfonso
6

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

09/04/1996

Sag Alfonso
6

Tiền vệ

09/04/1996

Juanmi
7

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

20/05/1993

Juanmi
7

Tiền đạo

20/05/1993

Nabil Fekir
8

Tiền đạo

Quốc gia: Pháp

18/07/1993

Nabil Fekir
8

Tiền đạo

18/07/1993

Borja Iglesias
9

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

17/01/1993

Borja Iglesias
9

Tiền đạo

17/01/1993

Sergio Canales
10

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

16/02/1991

Sergio Canales
10

Tiền vệ

16/02/1991

Tello
11

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

11/08/1991

Tello
11

Tiền vệ

11/08/1991

Sidnei
12

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

23/08/1989

Sidnei
12

Hậu vệ

23/08/1989

Martin, Daniel
13

Thủ môn

Quốc gia: Tây Ban Nha

08/07/1998

Martin, Daniel
13

Thủ môn

08/07/1998

William Carvalho
14

Tiền vệ

Quốc gia: Bồ Đào Nha

07/04/1992

William Carvalho
14

Tiền vệ

07/04/1992

Alex Moreno
15

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

08/06/1993

Alex Moreno
15

Hậu vệ

08/06/1993

Moron Loren
16

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

30/12/1993

Moron Loren
16

Tiền đạo

30/12/1993

Joaquin
17

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

21/07/1981

Joaquin
17

Tiền vệ

21/07/1981

Andres Guardado
18

Tiền vệ

Quốc gia: Mexico

28/09/1986

Andres Guardado
18

Tiền vệ

28/09/1986

Antonio Barragan
19

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

12/06/1987

Antonio Barragan
19

Hậu vệ

12/06/1987

Lainez Diego
20

Tiền đạo

Quốc gia: Mexico

09/06/2000

Lainez Diego
20

Tiền đạo

09/06/2000

Kaptoum Wilfrid
21

Tiền vệ

Quốc gia: Cameroon

07/07/1996

Kaptoum Wilfrid
21

Tiền vệ

07/07/1996

Emerson
22

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

14/01/1999

Emerson
22

Hậu vệ

14/01/1999

Aissa Mandi
23

Hậu vệ

Quốc gia: Algeria

22/10/1991

Aissa Mandi
23

Hậu vệ

22/10/1991

Rebollo Daniel
30

Thủ môn

Quốc gia: Tây Ban Nha

10/12/1999

Rebollo Daniel
30

Thủ môn

10/12/1999

Marin Carlos
31

Thủ môn

Quốc gia: Tây Ban Nha

20/02/1997

Marin Carlos
31

Thủ môn

20/02/1997

Gonzalez Edgar
32

Hậu vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

01/04/1997

Gonzalez Edgar
32

Hậu vệ

01/04/1997

Raul
35

Tiền đạo

Quốc gia: Tây Ban Nha

03/11/2000

Raul
35

Tiền đạo

03/11/2000

Gutierrez, Ismael
37

Tiền vệ

Quốc gia: Tây Ban Nha

07/08/2000

Gutierrez, Ismael
37

Tiền vệ

07/08/2000