DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Rubi

Quốc gia:

Cầu thủ
Rodriguez Guido
0

Quốc gia:

12/04/1994

Rodriguez Guido
0
Emerson
22

Quốc gia:

14/01/1999

Emerson
22

14/01/1999

Gutierrez, Ismael
37

Quốc gia:

07/08/2000

Gutierrez, Ismael
37
Raul
35

Quốc gia:

03/11/2000

Raul
35

03/11/2000

Gonzalez Edgar
32

Quốc gia:

01/04/1997

Gonzalez Edgar
32

01/04/1997

Marin Carlos
31

Quốc gia:

20/02/1997

Marin Carlos
31

20/02/1997

Rebollo Daniel
30

Quốc gia:

10/12/1999

Rebollo Daniel
30

10/12/1999

Aissa Mandi
23

Quốc gia:

22/10/1991

Aissa Mandi
23

22/10/1991

Kaptoum Wilfrid
21

Quốc gia:

07/07/1996

Kaptoum Wilfrid
21
Lainez Diego
20

Quốc gia:

09/06/2000

Lainez Diego
20

09/06/2000

Antonio Barragan
19

Quốc gia:

12/06/1987

Antonio Barragan
19
Andres Guardado
18

Quốc gia:

28/09/1986

Andres Guardado
18
Joaquin
17

Quốc gia:

21/07/1981

Joaquin
17

21/07/1981

Moron Loren
16

Quốc gia:

30/12/1993

Moron Loren
16

30/12/1993

Alex Moreno
15

Quốc gia:

08/06/1993

Alex Moreno
15

08/06/1993

William Carvalho
14

Quốc gia:

07/04/1992

William Carvalho
14
Martin, Daniel
13

Quốc gia:

08/07/1998

Martin, Daniel
13

08/07/1998

Sidnei
12

Quốc gia:

23/08/1989

Sidnei
12

23/08/1989

Tello
11

Quốc gia:

11/08/1991

Tello
11

11/08/1991

Sergio Canales
10

Quốc gia:

16/02/1991

Sergio Canales
10

16/02/1991

Borja Iglesias
9

Quốc gia:

17/01/1993

Borja Iglesias
9

17/01/1993

Nabil Fekir
8

Quốc gia:

18/07/1993

Nabil Fekir
8

18/07/1993

Juanmi
7

Quốc gia:

20/05/1993

Juanmi
7

20/05/1993

Sag Alfonso
6

Quốc gia:

09/04/1996

Sag Alfonso
6

09/04/1996

Bartra Marc
5

Quốc gia:

15/01/1991

Bartra Marc
5

15/01/1991

Zouhair Feddal
4

Quốc gia:

23/12/1989

Zouhair Feddal
4

23/12/1989

Javi Garcia
3

Quốc gia:

08/02/1987

Javi Garcia
3

08/02/1987

Guerrero Francis
2

Quốc gia:

11/03/1996

Guerrero Francis
2
Joel Robles
1

Quốc gia:

17/06/1990

Joel Robles
1

17/06/1990