Quảng Nam FC - Thông tin CLB, Tỷ số, LTD, BXH mới nhất

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Vu, Hong Viet

Quốc gia:

Cầu thủ
Almeida Jose
28

Tiền đạo

Quốc gia:

18/11/1979

Almeida Jose
28

Tiền đạo

18/11/1979

Nguyen, Tuan Anh
28

Tiền vệ

Quốc gia:

25/11/1990

Nguyen, Tuan Anh
28

Tiền vệ

25/11/1990

Đinh Tú
30

Thủ môn

Quốc gia:

16/08/1992

Đinh Tú
30

Thủ môn

16/08/1992

Trần Thắng
31

Hậu vệ

Quốc gia:

12/10/1988

Trần Thắng
31

Hậu vệ

12/10/1988

Hồ Thuận
36

Tiền vệ

Quốc gia:

14/07/1985

Hồ Thuận
36

Tiền vệ

14/07/1985

Lê Lộc
38

Hậu vệ

Quốc gia:

05/10/1990

Lê Lộc
38

Hậu vệ

05/10/1990

Samson Kayode Olaleye
39

Tiền đạo

Quốc gia:

06/10/1988

Samson Kayode Olaleye
39

Tiền đạo

06/10/1988

Nguyễn Ngọc Nguyên
39

Tiền vệ

Quốc gia:

07/07/1987

Nguyễn Ngọc Nguyên
39

Tiền vệ

07/07/1987

Rosa Douglas
77

Tiền đạo

Quốc gia:

08/01/1992

Rosa Douglas
77

Tiền đạo

08/01/1992

Reis Claudecir
89

Quốc gia:

30/11/-0001

Reis Claudecir
89

30/11/-0001

Nguyễn Anh Hùng
92

Tiền vệ

Quốc gia:

08/06/1992

Nguyễn Anh Hùng
92

Tiền vệ

08/06/1992

Nguyen, Minh Phong
0

Thủ môn

Quốc gia:

15/09/1986

Nguyen, Minh Phong
0

Thủ môn

15/09/1986

Phan Đỗ Nhật Tân
0

Quốc gia:

30/11/-0001

Phạm Điệp
1

Thủ môn

Quốc gia:

26/06/1985

Phạm Điệp
1

Thủ môn

26/06/1985

Trần Văn Học
2

Hậu vệ

Quốc gia:

03/02/1987

Trần Văn Học
2

Hậu vệ

03/02/1987

Phan Thanh Vân
3

Hậu vệ

Quốc gia:

02/01/1982

Phan Thanh Vân
3

Hậu vệ

02/01/1982

Trần Tâm
4

Hậu vệ

Quốc gia:

30/11/-0001

Trần Tâm
4

Hậu vệ

30/11/-0001

Cao, Xuan Thang
5

Hậu vệ

Quốc gia:

08/02/1982

Cao, Xuan Thang
5

Hậu vệ

08/02/1982

Papel, Thiago
5

Hậu vệ

Quốc gia:

30/12/1991

Papel, Thiago
5

Hậu vệ

30/12/1991

Dang, Huu Phuoc
6

Tiền vệ

Quốc gia:

06/11/1990

Dang, Huu Phuoc
6

Tiền vệ

06/11/1990

Huỳnh Tấn Sinh
6

Quốc gia:

30/11/-0001

Huỳnh Tấn Sinh
6
Đinh Thanh Trung
7

Tiền vệ

Quốc gia:

24/01/1988

Đinh Thanh Trung
7

Tiền vệ

24/01/1988

Nguyen, Van Quan
8

Tiền vệ

Quốc gia:

20/01/1989

Nguyen, Van Quan
8

Tiền vệ

20/01/1989

Davis Gabriel
8

Tiền đạo

Quốc gia:

23/10/1989

Davis Gabriel
8

Tiền đạo

23/10/1989

Hà Minh Tuấn
9

Tiền đạo

Quốc gia:

01/01/1991

Hà Minh Tuấn
9

Tiền đạo

01/01/1991

Marcos Jeferson Farias Valentim
9

Tiền vệ

Quốc gia:

29/01/1982

Marcos Jeferson Farias Valentim
9

Tiền vệ

29/01/1982

Phan Đình Thắng
10

Tiền vệ

Quốc gia:

02/10/1993

Phan Đình Thắng
10

Tiền vệ

02/10/1993

Yahaya Adamu
10

Tiền đạo

Quốc gia:

17/07/1993

Yahaya Adamu
10

Tiền đạo

17/07/1993

Diao Sadio
10

Quốc gia:

30/11/-0001

Diao Sadio
10

30/11/-0001

Đoàn Hùng Sơn
11

Hậu vệ

Quốc gia:

30/11/1986

Đoàn Hùng Sơn
11

Hậu vệ

30/11/1986

Rodrigo
11

Tiền đạo

Quốc gia:

26/01/1994

Rodrigo
11

Tiền đạo

26/01/1994

Trần Anh
12

Hậu vệ

Quốc gia:

01/10/1984

Trần Anh
12

Hậu vệ

01/10/1984

Tran, Hoang Hung
12

Tiền vệ

Quốc gia:

30/11/-0001

Tran, Hoang Hung
12

Tiền vệ

30/11/-0001

Nguyen Hoang, Quoc Chi
13

Tiền vệ

Quốc gia:

04/12/1991

Nguyen Hoang, Quoc Chi
13

Tiền vệ

04/12/1991

Nguyễn Chí Huỳnh
14

Tiền vệ

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyễn Chí Huỳnh
14

Tiền vệ

30/11/-0001

Ngô Đức Thắng
14

Hậu vệ

Quốc gia:

04/05/1985

Ngô Đức Thắng
14

Hậu vệ

04/05/1985

Đào Duy Khánh
15

Hậu vệ

Quốc gia:

30/01/1994

Đào Duy Khánh
15

Hậu vệ

30/01/1994

Nguyen, Nhu Tuan
16

Tiền vệ

Quốc gia:

15/01/1995

Nguyen, Nhu Tuan
16

Tiền vệ

15/01/1995

Ngô Quang Huy
17

Tiền vệ

Quốc gia:

28/11/1990

Ngô Quang Huy
17

Tiền vệ

28/11/1990

Nguyễn Đức Cương
17

Tiền vệ

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyễn Đức Cương
17

Tiền vệ

30/11/-0001

Nguyễn Huy
18

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyễn Huy
18

30/11/-0001

Phan Thanh Hùng
19

Tiền vệ

Quốc gia:

14/01/1987

Phan Thanh Hùng
19

Tiền vệ

14/01/1987

David Annas
21

Tiền đạo

Quốc gia:

11/06/1984

David Annas
21

Tiền đạo

11/06/1984

Trần Toàn
21

Hậu vệ

Quốc gia:

18/07/1984

Trần Toàn
21

Hậu vệ

18/07/1984

Trịnh Hà
22

Hậu vệ

Quốc gia:

14/02/1992

Trịnh Hà
22

Hậu vệ

14/02/1992

Nguyễn Ngọc Thông
23

Tiền đạo

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyễn Ngọc Thông
23

Tiền đạo

30/11/-0001

Vo, Duy Nam
23

Quốc gia:

30/11/-0001

Vo, Duy Nam
23

30/11/-0001

Nguyen, Tran Mila
23

Tiền vệ

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyen, Tran Mila
23

Tiền vệ

30/11/-0001

Lucas
24

Hậu vệ

Quốc gia:

14/07/1991

Lucas
24

Hậu vệ

14/07/1991

Phạm Ngọc Tú
26

Thủ môn

Quốc gia:

30/11/1982

Phạm Ngọc Tú
26

Thủ môn

30/11/1982

Tran Dinh, Minh Hoang
26

Thủ môn

Quốc gia:

08/01/1993

Tran Dinh, Minh Hoang
26

Thủ môn

08/01/1993

Nguyễn Văn Thành
27

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyễn Văn Thành
27