PEC Zwolle

Quốc gia : Netherlands | Sân nhà: Mac3Park Stadion | Sức chứa: 14,000

PEC Zwolle

Không có tin tức câu lạc bộ này !

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Stegeman, John

Quốc gia: Netherlands

Cầu thủ
Mous Xavier
1

Thủ môn

Quốc gia: Netherlands

04/08/1995

Mous Xavier
1

Thủ môn

04/08/1995

Bram Van Polen
2

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

11/10/1985

Bram Van Polen
2

Hậu vệ

11/10/1985

Thomas Lam
3

Hậu vệ

Quốc gia: Finland

18/12/1993

Thomas Lam
3

Hậu vệ

18/12/1993

Yuta Nakayama
4

Hậu vệ

Quốc gia: Japan

16/02/1997

Yuta Nakayama
4

Hậu vệ

16/02/1997

Paal Kenneth
5

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

24/06/1997

Paal Kenneth
5

Hậu vệ

24/06/1997

Mustafa Saymak
6

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

11/02/1993

Mustafa Saymak
6

Tiền vệ

11/02/1993

Crooy Vito
7

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

29/01/1996

Crooy Vito
7

Tiền vệ

29/01/1996

Reza Ghoochannejhad
8

Tiền đạo

Quốc gia: Iran

20/09/1987

Reza Ghoochannejhad
8

Tiền đạo

20/09/1987

Mike van Duinen
9

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

06/11/1991

Mike van Duinen
9

Tiền đạo

06/11/1991

Thy Lennart
10

Tiền đạo

Quốc gia: Germany

25/02/1992

Thy Lennart
10

Tiền đạo

25/02/1992

Iliass Bel Hassani
11

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

16/09/1992

Iliass Bel Hassani
11

Tiền vệ

16/09/1992

Kersten Sam
15

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

30/01/1998

Kersten Sam
15

Hậu vệ

30/01/1998

Michael Zetterer
16

Thủ môn

Quốc gia: Germany

12/07/1995

Michael Zetterer
16

Thủ môn

12/07/1995

Johnsen, Dennis
17

Tiền đạo

Quốc gia: Norway

17/02/1998

Johnsen, Dennis
17

Tiền đạo

17/02/1998

Rick Dekker
19

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

15/03/1995

Rick Dekker
19

Tiền vệ

15/03/1995

Thomas Bruns
20

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

07/01/1992

Thomas Bruns
20

Tiền vệ

07/01/1992

Clement Pelle
22

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

19/05/1996

Clement Pelle
22

Tiền vệ

19/05/1996

Reijnen, Etienne
23

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

05/04/1987

Reijnen, Etienne
23

Hậu vệ

05/04/1987

Spijodic, Enver
26

Thủ môn

Quốc gia: Netherlands

24/03/2000

Spijodic, Enver
26

Thủ môn

24/03/2000

Darryl Lachman
29

Hậu vệ

Quốc gia: Curacao

11/11/1989

Darryl Lachman
29

Hậu vệ

11/11/1989

Reijnders, Eliano
30

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

23/10/2000

Reijnders, Eliano
30

Tiền vệ

23/10/2000

Huiberts, Dean
30

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

16/05/2000

Huiberts, Dean
30

Tiền vệ

16/05/2000

Sai Van Wermeskerken
31

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

28/06/1994

Sai Van Wermeskerken
31

Hậu vệ

28/06/1994

Koorman, Jarni
32

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

15/03/1999

Koorman, Jarni
32

Tiền vệ

15/03/1999

Dekono, Anthony
33

Hậu vệ

Quốc gia: France

07/10/2000

Dekono, Anthony
33

Hậu vệ

07/10/2000

Westerman, Jarno
34

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

08/06/2002

Westerman, Jarno
34

Tiền đạo

08/06/2002

Doue, Marc Olivier
36

Tiền vệ

Quốc gia: France

11/10/2000

Doue, Marc Olivier
36

Tiền vệ

11/10/2000

Kaptein, Steff
37

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

27/08/1999

Kaptein, Steff
37

Tiền vệ

27/08/1999

Hamer Gustavo
38

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

24/06/1997

Hamer Gustavo
38

Tiền vệ

24/06/1997

Van Den Heerik, Quinten
39

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

01/01/1970

Van Den Heerik, Quinten
39

Tiền vệ

01/01/1970

Hauptmeijer Mike
40

Thủ môn

Quốc gia: Netherlands

18/03/1997

Hauptmeijer Mike
40

Thủ môn

18/03/1997

Bajselmani, Destan
47

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

13/03/1999

Bajselmani, Destan
47

Hậu vệ

13/03/1999

Caschili, Gabi
48

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

14/07/2003

Caschili, Gabi
48

Tiền vệ

14/07/2003

Van Den Belt, Thomas
49

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

18/06/2001

Van Den Belt, Thomas
49

Tiền vệ

18/06/2001