SD Huesca

Quốc gia : Spain | Sân nhà: El Alcoraz | Sức chứa: 5,500

SD Huesca

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Michel

Quốc gia: Spain

Cầu thủ
Doukoure Cheick
0

Tiền vệ

Quốc gia: Ivory Coast

11/09/1992

Doukoure Cheick
0

Tiền vệ

11/09/1992

Nwakali Kelechi
0

Tiền vệ

Quốc gia: Nigeria

05/06/1998

Nwakali Kelechi
0

Tiền vệ

05/06/1998

Mir Rafa
0

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

18/06/1997

Mir Rafa
0

Tiền đạo

18/06/1997

Uche
0

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

03/07/1999

Uche
0

Hậu vệ

03/07/1999

Fernandez, Alvaro
1

Thủ môn

Quốc gia: Spain

13/04/1998

Fernandez, Alvaro
1

Thủ môn

13/04/1998

Miguelon
2

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

18/01/1996

Miguelon
2

Hậu vệ

18/01/1996

Josue
3

Hậu vệ

Quốc gia: Portugal

17/06/1992

Josue
3

Hậu vệ

17/06/1992

Pablo Insua
4

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

09/09/1993

Pablo Insua
4

Hậu vệ

09/09/1993

Pedro Mosquera
5

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

21/04/1988

Pedro Mosquera
5

Tiền vệ

21/04/1988

Ferreiro David
7

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

01/04/1988

Ferreiro David
7

Tiền vệ

01/04/1988

Domenech Eugeni
8

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

19/07/1994

Domenech Eugeni
8

Tiền vệ

19/07/1994

Escriche Dani
9

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

24/03/1998

Escriche Dani
9

Tiền đạo

24/03/1998

Gonzalez Cristo
10

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

24/10/1997

Gonzalez Cristo
10

Tiền đạo

24/10/1997

Gil Javier
11

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

19/11/1994

Gil Javier
11

Tiền vệ

19/11/1994

Shinji Okazaki
12

Tiền đạo

Quốc gia: Japan

16/04/1986

Shinji Okazaki
12

Tiền đạo

16/04/1986

Yanez Ruben
13

Thủ môn

Quốc gia: Spain

12/10/1993

Yanez Ruben
13

Thủ môn

12/10/1993

Pulido Jorge
14

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

08/04/1991

Pulido Jorge
14

Hậu vệ

08/04/1991

Datkovic Toni
15

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

06/11/1993

Datkovic Toni
15

Hậu vệ

06/11/1993

Luisinho
16

Hậu vệ

Quốc gia: Portugal

05/05/1985

Luisinho
16

Hậu vệ

05/05/1985

Mikel Rico
17

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

04/11/1984

Mikel Rico
17

Tiền vệ

04/11/1984

Gomez Sergio
18

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

04/09/2000

Gomez Sergio
18

Tiền vệ

04/09/2000

Pedro Lopez
19

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

01/11/1983

Pedro Lopez
19

Hậu vệ

01/11/1983

Valenciano Jaime
20

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

22/01/1997

Valenciano Jaime
20

Tiền vệ

22/01/1997

Carlos Juan
21

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

15/03/1991

Carlos Juan
21

Tiền vệ

15/03/1991

Benavides Joaquin
22

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

10/03/1999

Benavides Joaquin
22

Tiền đạo

10/03/1999

Raba Daniel
23

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

29/10/1995

Raba Daniel
23

Tiền vệ

29/10/1995

Ivi
24

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

29/06/1994

Ivi
24

Tiền đạo

29/06/1994

Kike
26

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

10/08/1999

Kike
26

Hậu vệ

10/08/1999

Valera Antonio
30

Thủ môn

Quốc gia: Spain

17/08/1996

Valera Antonio
30

Thủ môn

17/08/1996