DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Michel

Quốc gia:

Cầu thủ
Doukoure Cheick
0

Quốc gia:

11/09/1992

Doukoure Cheick
0
Nwakali Kelechi
0

Quốc gia:

05/06/1998

Nwakali Kelechi
0
Mir Rafa
0

Quốc gia:

18/06/1997

Mir Rafa
0

18/06/1997

Uche
0

Quốc gia:

03/07/1999

Uche
0

03/07/1999

Fernandez, Alvaro
1

Quốc gia:

13/04/1998

Fernandez, Alvaro
1
Miguelon
2

Quốc gia:

18/01/1996

Miguelon
2

18/01/1996

Josue
3

Quốc gia:

17/06/1992

Josue
3

17/06/1992

Pablo Insua
4

Quốc gia:

09/09/1993

Pablo Insua
4

09/09/1993

Pedro Mosquera
5

Quốc gia:

21/04/1988

Pedro Mosquera
5

21/04/1988

Ferreiro David
7

Quốc gia:

01/04/1988

Ferreiro David
7

01/04/1988

Domenech Eugeni
8

Quốc gia:

19/07/1994

Domenech Eugeni
8
Escriche Dani
9

Quốc gia:

24/03/1998

Escriche Dani
9

24/03/1998

Gonzalez Cristo
10

Quốc gia:

24/10/1997

Gonzalez Cristo
10
Gil Javier
11

Quốc gia:

19/11/1994

Gil Javier
11

19/11/1994

Shinji Okazaki
12

Quốc gia:

16/04/1986

Shinji Okazaki
12

16/04/1986

Yanez Ruben
13

Quốc gia:

12/10/1993

Yanez Ruben
13

12/10/1993

Pulido Jorge
14

Quốc gia:

08/04/1991

Pulido Jorge
14

08/04/1991

Datkovic Toni
15

Quốc gia:

06/11/1993

Datkovic Toni
15

06/11/1993

Luisinho
16

Quốc gia:

05/05/1985

Luisinho
16

05/05/1985

Mikel Rico
17

Quốc gia:

04/11/1984

Mikel Rico
17

04/11/1984

Gomez Sergio
18

Quốc gia:

04/09/2000

Gomez Sergio
18

04/09/2000

Pedro Lopez
19

Quốc gia:

01/11/1983

Pedro Lopez
19

01/11/1983

Valenciano Jaime
20

Quốc gia:

22/01/1997

Valenciano Jaime
20
Carlos Juan
21

Quốc gia:

15/03/1991

Carlos Juan
21

15/03/1991

Benavides Joaquin
22

Quốc gia:

10/03/1999

Benavides Joaquin
22
Raba Daniel
23

Quốc gia:

29/10/1995

Raba Daniel
23

29/10/1995

Ivi
24

Quốc gia:

29/06/1994

Ivi
24

29/06/1994

Kike
26

Quốc gia:

10/08/1999

Kike
26

10/08/1999

Valera Antonio
30

Quốc gia:

17/08/1996

Valera Antonio
30

17/08/1996