Hồng Lĩnh Hà Tĩnh - Thông tin CLB, Tỷ số, LTD, BXH mới nhất

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

Quốc gia : Việt Nam | Sân nhà: Vinh Stadium | Sức chứa: 12,000

Hồng Lĩnh Hà Tĩnh

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
HLV Phạm Minh Đức

Quốc gia: Vietnam

Cầu thủ
De Sousa
0

Quốc gia:

30/11/-0001

De Sousa
0

30/11/-0001

Tran, Van Tam
0

Quốc gia:

30/11/-0001

Tran, Van Tam
0

30/11/-0001

Đỗ Sỹ Huy
1

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

16/04/1998

Đỗ Sỹ Huy
1

Thủ môn

16/04/1998

Hoàng Ngọc Hào
2

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

25/09/1994

Hoàng Ngọc Hào
2

Hậu vệ

25/09/1994

Vũ Quý
3

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

10/02/1993

Vũ Quý
3

Hậu vệ

10/02/1993

Tran, Due Nam
5

Quốc gia:

30/11/-0001

Tran, Due Nam
5

30/11/-0001

Ly Cong Hoang Anh
6

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

01/09/1999

Ly Cong Hoang Anh
6

Tiền vệ

01/09/1999

Luong, Van Hung
7

Quốc gia:

30/11/-0001

Luong, Van Hung
7

30/11/-0001

Ma, Van Tuan
8

Quốc gia:

30/11/-0001

Ma, Van Tuan
8

30/11/-0001

Pham, Tuan Hai
10

Tiền đạo

Quốc gia: Vietnam

19/05/1998

Pham, Tuan Hai
10

Tiền đạo

19/05/1998

Nguyễn Hiệp
11

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

08/04/1994

Nguyễn Hiệp
11

Tiền vệ

08/04/1994

Nguyen Van Dat
12

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

30/11/-0001

Nguyen Van Dat
12

Tiền vệ

30/11/-0001

Pham, Van Long
16

Quốc gia:

30/11/-0001

Pham, Van Long
16

30/11/-0001

Dao, Van Nam
17

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

30/11/-0001

Dao, Van Nam
17

Tiền vệ

30/11/-0001

Trần Đức Trung
18

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

30/11/-0001

Trần Đức Trung
18

Tiền vệ

30/11/-0001

Nguyen Van Duc
19

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyen Van Duc
19

30/11/-0001

Vu, Dinh Hat
21

Quốc gia:

30/11/-0001

Vu, Dinh Hat
21

30/11/-0001

Le, Van Xuan
22

Quốc gia:

30/11/-0001

Le, Van Xuan
22

30/11/-0001

Nguyen, Van Minh
23

Quốc gia: Vietnam

30/11/-0001

Nguyen, Van Minh
23

30/11/-0001

Duong, Tung Lam
24

Thủ môn

Quốc gia:

30/11/-0001

Duong, Tung Lam
24

Thủ môn

30/11/-0001

Duong Quang Tuan
25

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

20/06/1996

Duong Quang Tuan
25

Thủ môn

20/06/1996

Nguyen, Van Vi
28

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

12/02/1998

Nguyen, Van Vi
28

Hậu vệ

12/02/1998

Phan, Ba Hoang
38

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

20/01/1999

Phan, Ba Hoang
38

Hậu vệ

20/01/1999

Nguyen Trung Hoc
88

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

30/11/-0001

Nguyen Trung Hoc
88

Tiền vệ

30/11/-0001