Holstein Kiel

Quốc gia : Germany | Sân nhà: Holstein-Stadion | Sức chứa: 11,386

Holstein Kiel

Không có tin tức câu lạc bộ này !

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Werner, Ole

Quốc gia: Germany

Cầu thủ
Weiner Timon
1

Thủ môn

Quốc gia: Germany

18/01/1999

Weiner Timon
1

Thủ môn

18/01/1999

Young-Jae Seo
2

Hậu vệ

Quốc gia: Republic of Korea

23/05/1995

Young-Jae Seo
2

Hậu vệ

23/05/1995

Schmidt Dominik
3

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

01/07/1987

Schmidt Dominik
3

Hậu vệ

01/07/1987

Thesker Stefan
5

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

11/04/1991

Thesker Stefan
5

Hậu vệ

11/04/1991

Todorovic Darko
6

Hậu vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

05/05/1997

Todorovic Darko
6

Hậu vệ

05/05/1997

Jae Sung Lee
7

Tiền vệ

Quốc gia: Republic of Korea

10/08/1992

Jae Sung Lee
7

Tiền vệ

10/08/1992

Bieler Alexander
8

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

05/09/1992

Bieler Alexander
8

Tiền vệ

05/09/1992

Khelifi Salim
9

Tiền vệ

Quốc gia: Switzerland

26/01/1994

Khelifi Salim
9

Tiền vệ

26/01/1994

David Atanga
10

Tiền vệ

Quốc gia: Ghana

25/12/1996

David Atanga
10

Tiền vệ

25/12/1996

Hanslik Daniel
11

Tiền đạo

Quốc gia: Germany

06/10/1996

Hanslik Daniel
11

Tiền đạo

06/10/1996

Ozcan Salih
13

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

11/01/1998

Ozcan Salih
13

Tiền vệ

11/01/1998

Eberwein Michael
14

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

11/03/1996

Eberwein Michael
14

Tiền vệ

11/03/1996

Johannes van den Bergh
15

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

21/11/1986

Johannes van den Bergh
15

Hậu vệ

21/11/1986

Sander Philipp
16

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

21/02/1998

Sander Philipp
16

Tiền vệ

21/02/1998

Baku Makana
17

Tiền đạo

Quốc gia: Germany

08/04/1998

Baku Makana
17

Tiền đạo

08/04/1998

Lauberbach Lion
18

Tiền đạo

Quốc gia: Germany

15/02/1998

Lauberbach Lion
18

Tiền đạo

15/02/1998

Iyoha Emmanuel
19

Tiền đạo

Quốc gia: Germany

11/10/1997

Iyoha Emmanuel
19

Tiền đạo

11/10/1997

Dehm Jannik
20

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

02/05/1996

Dehm Jannik
20

Hậu vệ

02/05/1996

Aleksandar Ignjovski
22

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

27/01/1991

Aleksandar Ignjovski
22

Hậu vệ

27/01/1991

Serra Janni-Luca
23

Tiền đạo

Quốc gia: Germany

13/03/1998

Serra Janni-Luca
23

Tiền đạo

13/03/1998

Wahl Hauke
24

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

15/04/1994

Wahl Hauke
24

Hậu vệ

15/04/1994

Neumann Phil
25

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

08/07/1997

Neumann Phil
25

Hậu vệ

08/07/1997

Meffert Jonas
26

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

04/09/1994

Meffert Jonas
26

Tiền vệ

04/09/1994

Porath Finn
27

Tiền đạo

Quốc gia: Germany

23/02/1997

Porath Finn
27

Tiền đạo

23/02/1997

Fleckstein Tobias
29

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

24/04/1999

Fleckstein Tobias
29

Hậu vệ

24/04/1999

Ioannis Gelios
30

Thủ môn

Quốc gia: Greece

24/04/1992

Ioannis Gelios
30

Thủ môn

24/04/1992

Dominik Reimann
35

Thủ môn

Quốc gia: Germany

18/06/1997

Dominik Reimann
35

Thủ môn

18/06/1997