Hoàng Anh Gia Lai - Thông tin CLB, Tỷ số, LTD, BXH mới nhất

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
HLV Lee Tae Hoon

Quốc gia:

Cầu thủ
Henrique Motta
0

Hậu vệ

Quốc gia:

10/01/1991

Henrique Motta
0

Hậu vệ

10/01/1991

Memovic, Damir
0

Hậu vệ

Quốc gia:

19/01/1989

Memovic, Damir
0

Hậu vệ

19/01/1989

Nguyen, Duy Kien
0

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyen, Duy Kien
0

30/11/-0001

Sietsman Wieger
1

Thủ môn

Quốc gia:

11/07/1995

Sietsman Wieger
1

Thủ môn

11/07/1995

Lê Văn Sơn
2

Hậu vệ

Quốc gia:

20/12/1996

Lê Văn Sơn
2

Hậu vệ

20/12/1996

Nguyễn Helio
3

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyễn Helio
3

30/11/-0001

Nguyen Huu, Anh Tai
3

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyen Huu, Anh Tai
3
Hồ Ngọc Luận
5

Tiền vệ

Quốc gia:

30/11/-0001

Hồ Ngọc Luận
5

Tiền vệ

30/11/-0001

Phạm Hoàng Lâm
5

Hậu vệ

Quốc gia:

06/03/1993

Phạm Hoàng Lâm
5

Hậu vệ

06/03/1993

Nguyễn Dương
7

Tiền vệ

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyễn Dương
7

Tiền vệ

30/11/-0001

Timothy Anjembe
9

Tiền đạo

Quốc gia:

20/09/1987

Timothy Anjembe
9

Tiền đạo

20/09/1987

Walsh Chevaughn
10

Tiền đạo

Quốc gia:

15/05/1995

Walsh Chevaughn
10

Tiền đạo

15/05/1995

Truong, Trong Sang
15

Hậu vệ

Quốc gia:

29/04/1993

Truong, Trong Sang
15

Hậu vệ

29/04/1993

Sang, Truong Trong
15

Quốc gia:

30/11/-0001

Sang, Truong Trong
15
Tran, Thanh Son
16

Tiền vệ

Quốc gia:

03/12/1997

Tran, Thanh Son
16

Tiền vệ

03/12/1997

Mamoudou, Simpara
16

Quốc gia:

30/11/-0001

Mamoudou, Simpara
16
Hoàng Thanh Tùng
18

Tiền vệ

Quốc gia:

19/11/1996

Hoàng Thanh Tùng
18

Tiền vệ

19/11/1996

Dat, Huynh Tien
19

Quốc gia:

30/11/-0001

Dat, Huynh Tien
19

30/11/-0001

Tran, Bao Toan
20

Tiền đạo

Quốc gia:

14/07/2000

Tran, Bao Toan
20

Tiền đạo

14/07/2000

Thanh Long, Phan Nhat
20

Quốc gia:

30/11/-0001

Osmar
21

Tiền đạo

Quốc gia:

10/08/1987

Osmar
21

Tiền đạo

10/08/1987

Nguyen, Kien Quyet
21

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyen, Kien Quyet
21
Trần Đức Dương
23

Tiền đạo

Quốc gia:

30/11/-0001

Trần Đức Dương
23

Tiền đạo

30/11/-0001

Pham, Huu Nghia
25

Thủ môn

Quốc gia:

12/05/1992

Pham, Huu Nghia
25

Thủ môn

12/05/1992

Thanh Dang, Steven
27

Quốc gia:

30/11/-0001

Thanh Dang, Steven
27
Rmah, Suo
32

Quốc gia:

30/11/-0001

Rmah, Suo
32

30/11/-0001

Dinh, Thanh Binh
35

Quốc gia:

30/11/-0001

Dinh, Thanh Binh
35

30/11/-0001

Lê Lương
66

Tiền vệ

Quốc gia:

18/08/1994

Lê Lương
66

Tiền vệ

18/08/1994

Lê Văn Trường
68

Thủ môn

Quốc gia:

25/12/1995

Lê Văn Trường
68

Thủ môn

25/12/1995

Dung, Quang Nho
86

Hậu vệ

Quốc gia:

01/01/2000

Dung, Quang Nho
86

Hậu vệ

01/01/2000

Kim Bong Jin
90

Hậu vệ

Quốc gia:

18/07/1990

Kim Bong Jin
90

Hậu vệ

18/07/1990

Nguyen, Van Anh
91

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyen, Van Anh
91

30/11/-0001

Trieu, Viet Hung
97

Quốc gia:

30/11/-0001

Trieu, Viet Hung
97

30/11/-0001

Martins Felipe
99

Tiền đạo

Quốc gia:

12/11/1990

Martins Felipe
99

Tiền đạo

12/11/1990