CLB TP Hồ Chí Minh - Thông tin CLB, Tỷ số, LTD, BXH

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Hae-seong, Jung

Quốc gia:

Cầu thủ
Trần Đình Bảo
31

Quốc gia:

30/11/-0001

Trần Đình Bảo
31
Nguyễn Hồng Việt
37

Tiền vệ

Quốc gia:

30/06/1989

Nguyễn Hồng Việt
37

Tiền vệ

30/06/1989

Võ Út Cường
56

Tiền vệ

Quốc gia:

12/06/1990

Võ Út Cường
56

Tiền vệ

12/06/1990

Nguyễn Công Thành
71

Hậu vệ

Quốc gia:

26/07/1991

Nguyễn Công Thành
71

Hậu vệ

26/07/1991

Võ Lý
75

Tiền đạo

Quốc gia:

30/11/-0001

Võ Lý
75

Tiền đạo

30/11/-0001

Huỳnh Kesley Alves
77

Tiền đạo

Quốc gia:

23/12/1981

Huỳnh Kesley Alves
77

Tiền đạo

23/12/1981

Ng Quoc, Thien Esele
77

Quốc gia:

30/11/-0001

Ng Quoc, Thien Esele
77
Mansaray Victor
80

Tiền vệ

Quốc gia:

22/02/1997

Mansaray Victor
80

Tiền vệ

22/02/1997

Vũ Anh Tuấn
81

Tiền vệ

Quốc gia:

08/05/1987

Vũ Anh Tuấn
81

Tiền vệ

08/05/1987

Huỳnh Văn Thanh
86

Quốc gia:

30/11/-0001

Huỳnh Văn Thanh
86
Louis Ewonde
88

Hậu vệ

Quốc gia:

19/08/1998

Louis Ewonde
88

Hậu vệ

19/08/1998

Phạm Văn Thành
99

Tiền đạo

Quốc gia:

16/03/1994

Phạm Văn Thành
99

Tiền đạo

16/03/1994

Possebon Rodrigo
0

Tiền vệ

Quốc gia:

13/02/1989

Possebon Rodrigo
0

Tiền vệ

13/02/1989

Prodell Viktor
0

Tiền đạo

Quốc gia:

29/02/1988

Prodell Viktor
0

Tiền đạo

29/02/1988

Ormazabal Victor
0

Tiền vệ

Quốc gia:

02/04/1985

Ormazabal Victor
0

Tiền vệ

02/04/1985

Balde, Amido
0

Tiền đạo

Quốc gia:

16/05/1991

Balde, Amido
0

Tiền đạo

16/05/1991

Hồ Thạnh
0

Hậu vệ

Quốc gia:

17/04/1985

Hồ Thạnh
0

Hậu vệ

17/04/1985

Nguyễn Xuân Nam
0

Tiền đạo

Quốc gia:

18/01/1994

Nguyễn Xuân Nam
0

Tiền đạo

18/01/1994

Đào Nhật
0

Quốc gia:

30/11/-0001

Đào Nhật
0

30/11/-0001

Ngọc Tân
0

Quốc gia:

30/11/-0001

Ngọc Tân
0

30/11/-0001

Đào Quốc Gia
0

Quốc gia:

30/11/-0001

Đào Quốc Gia
0

30/11/-0001

Thanh Thang, Nguyen
1

Thủ môn

Quốc gia:

24/12/1988

Thanh Thang, Nguyen
1

Thủ môn

24/12/1988

Lê Minh Hòa
2

Quốc gia:

30/11/-0001

Lê Minh Hòa
2

30/11/-0001

Ngô Tùng Quốc
2

Hậu vệ

Quốc gia:

27/01/1998

Ngô Tùng Quốc
2

Hậu vệ

27/01/1998

Đặng Phước
3

Tiền vệ

Quốc gia:

30/11/-0001

Đặng Phước
3

Tiền vệ

30/11/-0001

Nguyễn Tiến
4

Hậu vệ

Quốc gia:

31/01/1994

Nguyễn Tiến
4

Hậu vệ

31/01/1994

Đăng văn Robert
6

Hậu vệ

Quốc gia:

27/08/1984

Đăng văn Robert
6

Hậu vệ

27/08/1984

Quế Mạnh
6

Tiền vệ

Quốc gia:

28/03/1990

Quế Mạnh
6

Tiền vệ

28/03/1990

Sầm Ngọc Đức
7

Hậu vệ

Quốc gia:

18/05/1992

Sầm Ngọc Đức
7

Hậu vệ

18/05/1992

Võ Duy Nam
7

Quốc gia:

30/11/-0001

Võ Duy Nam
7

30/11/-0001

Paulo Tavares
8

Tiền vệ

Quốc gia:

09/12/1985

Paulo Tavares
8

Tiền vệ

09/12/1985

Trần Bình
8

Tiền vệ

Quốc gia:

22/12/1993

Trần Bình
8

Tiền vệ

22/12/1993

Ormazabal Victor Manuel
8

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyễn Anh
9

Tiền đạo

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyễn Anh
9

Tiền đạo

30/11/-0001

Ngô Hoàng Thịnh
9

Tiền vệ

Quốc gia:

21/04/1992

Ngô Hoàng Thịnh
9

Tiền vệ

21/04/1992

Trần Phi Sơn
10

Tiền vệ

Quốc gia:

14/03/1992

Trần Phi Sơn
10

Tiền vệ

14/03/1992

Jadue Matias
11

Tiền đạo

Quốc gia:

16/05/1992

Jadue Matias
11

Tiền đạo

16/05/1992

Nguyễn Văn Việt
11

Hậu vệ

Quốc gia:

08/12/1989

Nguyễn Văn Việt
11

Hậu vệ

08/12/1989

Đào Minh
14

Tiền vệ

Quốc gia:

30/11/-0001

Đào Minh
14

Tiền vệ

30/11/-0001

Đỗ Văn Thuận
14

Quốc gia:

30/11/-0001

Đỗ Văn Thuận
14
Trần Hữu Thắng
16

Quốc gia:

30/11/-0001

Trần Hữu Thắng
16
Nguyễn Trung
17

Tiền vệ

Quốc gia:

09/12/1992

Nguyễn Trung
17

Tiền vệ

09/12/1992

Vu, Quang Nam
18

Tiền đạo

Quốc gia:

22/08/1992

Vu, Quang Nam
18

Tiền đạo

22/08/1992

Le, Hoang Thien
19

Tiền vệ

Quốc gia:

25/12/1990

Le, Hoang Thien
19

Tiền vệ

25/12/1990

Vu, Ngoc Thinh
20

Tiền vệ

Quốc gia:

08/07/1992

Vu, Ngoc Thinh
20

Tiền vệ

08/07/1992

Hoàng Nam
20

Tiền vệ

Quốc gia:

30/11/-0001

Hoàng Nam
20

Tiền vệ

30/11/-0001

San, A
22

Tiền vệ

Quốc gia:

30/11/-0001

San, A
22

Tiền vệ

30/11/-0001

Nguyen, Hai Anh
23

Tiền vệ

Quốc gia:

15/09/1987

Nguyen, Hai Anh
23

Tiền vệ

15/09/1987

Trần Phương
23

Hậu vệ

Quốc gia:

30/11/-0001

Trần Phương
23

Hậu vệ

30/11/-0001

Akinade Ismahil
24

Tiền đạo

Quốc gia:

11/02/1994

Akinade Ismahil
24

Tiền đạo

11/02/1994

Bùi Kiệt
24

Quốc gia:

30/11/-0001

Bùi Kiệt
24

30/11/-0001

Nguyễn Diệp
25

Thủ môn

Quốc gia:

06/09/1991

Nguyễn Diệp
25

Thủ môn

06/09/1991

Nguyễn Sơn
26

Thủ môn

Quốc gia:

01/07/1994

Nguyễn Sơn
26

Thủ môn

01/07/1994

Quang Huy, Dang
27

Hậu vệ

Quốc gia:

21/10/1992

Quang Huy, Dang
27

Hậu vệ

21/10/1992

Phạm Công Hiển
28

Tiền vệ

Quốc gia:

30/11/-0001

Phạm Công Hiển
28

Tiền vệ

30/11/-0001

Nguyễn Mộc
29

Tiền vệ

Quốc gia:

01/01/1985

Nguyễn Mộc
29

Tiền vệ

01/01/1985