Helmond Sport

Quốc gia : Netherlands | Sân nhà: SolarUnie Stadion | Sức chứa: 4,100

Helmond Sport

Không có tin tức câu lạc bộ này !

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Boessen, Wil

Quốc gia: Netherlands

Cầu thủ
Thomassen Jordy
0

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

15/04/1993

Thomassen Jordy
0

Tiền đạo

15/04/1993

Brusselers Bodi
0

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

12/12/1998

Brusselers Bodi
0

Tiền vệ

12/12/1998

Stans, Jeff
0

Quốc gia:

01/01/1970

Stans, Jeff
0

01/01/1970

Vits, Senne
0

Quốc gia:

01/01/1970

Vits, Senne
0

01/01/1970

Gassel Stijn
1

Thủ môn

Quốc gia: Netherlands

18/10/1996

Gassel Stijn
1

Thủ môn

18/10/1996

Joppen Guus
2

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

14/11/1989

Joppen Guus
2

Hậu vệ

14/11/1989

Regt Ferry
3

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

29/08/1988

Regt Ferry
3

Hậu vệ

29/08/1988

de Louw Nick
4

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

09/02/1998

de Louw Nick
4

Hậu vệ

09/02/1998

Klomp Daan
5

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

08/10/1998

Klomp Daan
5

Hậu vệ

08/10/1998

Swinnen Tibeau
6

Tiền vệ

Quốc gia: Belgium

11/01/1995

Swinnen Tibeau
6

Tiền vệ

11/01/1995

Mutzers Robert
7

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

06/04/1993

Mutzers Robert
7

Tiền đạo

06/04/1993

Dzepar Orhan
8

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

13/06/1996

Dzepar Orhan
8

Tiền vệ

13/06/1996

Werkhoven Givan
9

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

27/09/1997

Werkhoven Givan
9

Tiền đạo

27/09/1997

Dean Koolhof
10

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

15/12/1994

Dean Koolhof
10

Tiền đạo

15/12/1994

Verkennis Jeroen
12

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

20/12/1998

Verkennis Jeroen
12

Hậu vệ

20/12/1998

Zwanen Bram
14

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

23/03/1998

Zwanen Bram
14

Tiền vệ

23/03/1998

Vereijken, Sander
15

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

05/04/1997

Vereijken, Sander
15

Tiền đạo

05/04/1997

Poelmans, Joeri
16

Hậu vệ

Quốc gia: Belgium

08/09/1995

Poelmans, Joeri
16

Hậu vệ

08/09/1995

Respen Juul
17

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

17/10/1998

Respen Juul
17

Tiền đạo

17/10/1998

Snepvangers Diego
18

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

03/06/1998

Snepvangers Diego
18

Tiền đạo

03/06/1998

Wesdorp, Koen
19

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

09/11/1997

Wesdorp, Koen
19

Tiền vệ

09/11/1997

Tielemans Stefan
21

Thủ môn

Quốc gia: Netherlands

12/04/1997

Tielemans Stefan
21

Thủ môn

12/04/1997

Neral Jeffrey
23

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

09/12/1997

Neral Jeffrey
23

Hậu vệ

09/12/1997

Ibrahim Daan
24

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

08/12/1995

Ibrahim Daan
24

Tiền đạo

08/12/1995

van der Vorst, Kay
25

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

17/11/2000

van der Vorst, Kay
25

Tiền vệ

17/11/2000