Hải Phòng FC - Thông tin CLB, Tỷ số, LTD, BXH mới nhất

Cựu HLV Hà Nội FC đàm phán dẫn dắt Hải Phòng

18-09-2021

Hải Phòng đang cho thấy những quyết tâm trở lại ở V.League 2022. Theo thông tin mới nhất, họ đang đàm phán với cựu HLV Hà Nội FC, Chu Đình Nghiêm để bổ nhiệm ông trở thành thuyền trưởng tại đội bóng.

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Cầu thủ
Ngô Quang Sang
0

Quốc gia:

30/11/-0001

Ngô Quang Sang
0

30/11/-0001

Phan Hải
1

Thủ môn

Quốc gia:

06/06/1994

Phan Hải
1

Thủ môn

06/06/1994

Le Trung Hieu
2

Tiền vệ

Quốc gia:

16/02/1995

Le Trung Hieu
2

Tiền vệ

16/02/1995

Nguyễn Đình Tài
3

Quốc gia:

30/11/-0001

Lê Minh Nam
3

Hậu vệ

Quốc gia:

21/01/1994

Lê Minh Nam
3

Hậu vệ

21/01/1994

Nguyễn Đức
4

Hậu vệ

Quốc gia:

01/08/1993

Nguyễn Đức
4

Hậu vệ

01/08/1993

Nguyen Lam
5

Tiền đạo

Quốc gia:

26/12/1997

Nguyen Lam
5

Tiền đạo

26/12/1997

Nguyễn Anh Tuấn
5

Hậu vệ

Quốc gia:

19/08/1984

Nguyễn Anh Tuấn
5

Hậu vệ

19/08/1984

Nguyễn Phúc
6

Tiền vệ

Quốc gia:

20/12/1992

Nguyễn Phúc
6

Tiền vệ

20/12/1992

Nguyễn Minh Châu
6

Tiền vệ

Quốc gia:

09/01/1985

Nguyễn Minh Châu
6

Tiền vệ

09/01/1985

Trịnh Lợi
7

Quốc gia:

30/11/-0001

Trịnh Lợi
7

30/11/-0001

Fagan Andre
9

Tiền đạo

Quốc gia:

16/07/1987

Fagan Andre
9

Tiền đạo

16/07/1987

Mpande, Joseph Mbolimbo
10

Tiền đạo

Quốc gia:

23/03/1994

Mpande, Joseph Mbolimbo
10

Tiền đạo

23/03/1994

Nguyễn Cảnh Dương
11

Tiền vệ

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyễn Cảnh Dương
11

Tiền vệ

30/11/-0001

Lương Hoàng Nam
12

Tiền vệ

Quốc gia:

02/03/1997

Lương Hoàng Nam
12

Tiền vệ

02/03/1997

Lê Mạnh
13

Tiền đạo

Quốc gia:

25/06/1984

Lê Mạnh
13

Tiền đạo

25/06/1984

Schmidt Adriano
14

Hậu vệ

Quốc gia:

09/05/1994

Schmidt Adriano
14

Hậu vệ

09/05/1994

Doãn Tân
15

Tiền vệ

Quốc gia:

14/09/1994

Doãn Tân
15

Tiền vệ

14/09/1994

Phùng Nhiên
16

Hậu vệ

Quốc gia:

25/11/1982

Phùng Nhiên
16

Hậu vệ

25/11/1982

Lam Qui
16

Tiền vệ

Quốc gia:

18/02/1997

Lam Qui
16

Tiền vệ

18/02/1997

Đặng Phương
17

Hậu vệ

Quốc gia:

30/11/-0001

Đặng Phương
17

Hậu vệ

30/11/-0001

Dang, Khanh Lam
17

Tiền vệ

Quốc gia:

23/01/1984

Dang, Khanh Lam
17

Tiền vệ

23/01/1984

Nguyen, Van Hanh
18

Hậu vệ

Quốc gia:

04/04/1998

Nguyen, Van Hanh
18

Hậu vệ

04/04/1998

Lê Mạnh Dũng
20

Tiền vệ

Quốc gia:

10/02/1994

Lê Mạnh Dũng
20

Tiền vệ

10/02/1994

Phạm Long
21

Tiền vệ

Quốc gia:

30/11/-0001

Phạm Long
21

Tiền vệ

30/11/-0001

Nguyễn Nguyên
22

Tiền đạo

Quốc gia:

26/01/1995

Nguyễn Nguyên
22

Tiền đạo

26/01/1995

Ngô Tiến Duy
22

Tiền vệ

Quốc gia:

30/11/-0001

Ngô Tiến Duy
22

Tiền vệ

30/11/-0001

Nguyen, Nguyen Phu
23

Tiền vệ

Quốc gia:

29/10/1995

Nguyen, Nguyen Phu
23

Tiền vệ

29/10/1995

Le, Xuan Hung
24

Tiền vệ

Quốc gia:

30/11/-0001

Le, Xuan Hung
24

Tiền vệ

30/11/-0001

Nguyễn Hoàng
24

Tiền vệ

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyễn Hoàng
24

Tiền vệ

30/11/-0001

Đậu Tân
26

Thủ môn

Quốc gia:

14/03/1983

Đậu Tân
26

Thủ môn

14/03/1983

Nguyễn Vũ Hoàng Dương
26

Quốc gia:

30/11/-0001

Đậu Phong
27

Tiền vệ

Quốc gia:

28/04/1993

Đậu Phong
27

Tiền vệ

28/04/1993

Nguyễn Keven
28

Tiền vệ

Quốc gia:

10/01/1997

Nguyễn Keven
28

Tiền vệ

10/01/1997

Phạm Dương
28

Hậu vệ

Quốc gia:

19/06/1994

Phạm Dương
28

Hậu vệ

19/06/1994

Justice Majabvi
28

Tiền vệ

Quốc gia:

26/03/1984

Justice Majabvi
28

Tiền vệ

26/03/1984

Vissai, Hoang
29

Hậu vệ

Quốc gia:

15/01/1985

Vissai, Hoang
29

Hậu vệ

15/01/1985

Nguyễn Văn Toản
30

Thủ môn

Quốc gia:

26/11/1999

Nguyễn Văn Toản
30

Thủ môn

26/11/1999

Nguyễn Việt
33

Hậu vệ

Quốc gia:

16/06/1985

Nguyễn Việt
33

Hậu vệ

16/06/1985

Nguyễn Hồng Phong
34

Tiền vệ

Quốc gia:

26/10/1987

Nguyễn Hồng Phong
34

Tiền vệ

26/10/1987

Nguyễn
35

Thủ môn

Quốc gia:

22/07/1987

Nguyễn
35

Thủ môn

22/07/1987

Pham, Van Luan
36

Thủ môn

Quốc gia:

30/11/-0001

Pham, Van Luan
36

Thủ môn

30/11/-0001

Đông Đức Thắng
39

Tiền vệ

Quốc gia:

07/11/1983

Đông Đức Thắng
39

Tiền vệ

07/11/1983

Nguyen, Thanh Dong
45

Tiền vệ

Quốc gia:

06/02/1995

Nguyen, Thanh Dong
45

Tiền vệ

06/02/1995