Hà Nội FC

Quốc gia : Việt Nam | Sân nhà: Hang Day Stadium | Sức chứa: 22,500

Hà Nội FC

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
HLV Chu Đình Nghiêm

Quốc gia: Vietnam

Cầu thủ
Nguyễn Quang Hải
0

Tiền đạo

Quốc gia: Vietnam

01/11/1985

Nguyễn Quang Hải
0

Tiền đạo

01/11/1985

Nguyễn Đồng
2

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

05/09/1986

Nguyễn Đồng
2

Hậu vệ

05/09/1986

Nguyễn Văn Dũng
4

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

14/04/1994

Nguyễn Văn Dũng
4

Hậu vệ

14/04/1994

Dau Van Toan
6

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

07/04/1997

Dau Van Toan
6

Hậu vệ

07/04/1997

Mach, Ngoc Ha
7

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

10/09/2000

Mach, Ngoc Ha
7

Tiền vệ

10/09/2000

Moses Oloya
8

Tiền vệ

Quốc gia: Uganda

22/10/1992

Moses Oloya
8

Tiền vệ

22/10/1992

Phạm Thành Lương
11

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

10/09/1988

Phạm Thành Lương
11

Tiền vệ

10/09/1988

McDonald Brandon
14

Hậu vệ

Quốc gia: USA

16/01/1986

McDonald Brandon
14

Hậu vệ

16/01/1986

Đinh Tiến Thành
18

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

24/01/1991

Đinh Tiến Thành
18

Tiền vệ

24/01/1991

Trần Anh Đức
18

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

11/05/1991

Trần Anh Đức
18

Thủ môn

11/05/1991

Pape Omar Faye
20

Tiền đạo

Quốc gia: Senegal

01/01/1987

Pape Omar Faye
20

Tiền đạo

01/01/1987

Marronkle Gonzalo
20

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

14/11/1984

Marronkle Gonzalo
20

Tiền đạo

14/11/1984

Nguyễn Hải An
23

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

15/06/1988

Nguyễn Hải An
23

Tiền vệ

15/06/1988

Nguyen, Tuan Anh
26

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

07/07/1999

Nguyen, Tuan Anh
26

Tiền vệ

07/07/1999

Phung, Viet Truong
27

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

05/08/1998

Phung, Viet Truong
27

Hậu vệ

05/08/1998

Nguyễn Văn Công
30

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

01/08/1992

Nguyễn Văn Công
30

Thủ môn

01/08/1992

Phí Minh Long
33

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

11/02/1995

Phí Minh Long
33

Thủ môn

11/02/1995

Nguyen Ba, Minh Hieu
36

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

23/05/1997

Nguyen Ba, Minh Hieu
36

Thủ môn

23/05/1997

Kebe, Papa Ibou
38

Tiền đạo

Quốc gia: France

10/12/1989

Kebe, Papa Ibou
38

Tiền đạo

10/12/1989

Pham, Van Nam
72

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

26/08/2000

Pham, Van Nam
72

Hậu vệ

26/08/2000

Ganiyu Bolayi Oseni
90

Tiền đạo

Quốc gia: Nigeria

19/09/1991

Ganiyu Bolayi Oseni
90

Tiền đạo

19/09/1991

Nguyen, Manh Tien
97

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

19/05/1994

Nguyen, Manh Tien
97

Tiền vệ

19/05/1994

Đặng Văn Tới
99

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

12/01/1999

Đặng Văn Tới
99

Hậu vệ

12/01/1999

Moshkelpour Sajjad
99

Hậu vệ

Quốc gia: Iran

30/11/1989

Moshkelpour Sajjad
99

Hậu vệ

30/11/1989