Go Ahead Eagles

Quốc gia : Netherlands | Sân nhà: De Adelaarshorst | Sức chứa: 8,000

Go Ahead Eagles

Không có tin tức câu lạc bộ này !

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
de Gier, Jack

Quốc gia: Netherlands

Cầu thủ
Wout Droste
0

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

20/05/1989

Wout Droste
0

Hậu vệ

20/05/1989

Leeflang, Max
0

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

05/07/2000

Leeflang, Max
0

Tiền vệ

05/07/2000

Verhulst Hobie
1

Thủ môn

Quốc gia: Netherlands

02/04/1993

Verhulst Hobie
1

Thủ môn

02/04/1993

Gino Bosz
3

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

23/04/1993

Gino Bosz
3

Hậu vệ

23/04/1993

Jeroen Veldmate
4

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

08/11/1988

Jeroen Veldmate
4

Hậu vệ

08/11/1988

Elso Brito
5

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

02/04/1994

Elso Brito
5

Hậu vệ

02/04/1994

Lieftink Elmo
6

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

03/02/1994

Lieftink Elmo
6

Tiền vệ

03/02/1994

Jaroslav Navratil
7

Tiền đạo

Quốc gia: Czech Republic

30/12/1991

Jaroslav Navratil
7

Tiền đạo

30/12/1991

Rabillard Antoine
8

Tiền đạo

Quốc gia: France

22/09/1995

Rabillard Antoine
8

Tiền đạo

22/09/1995

Ngombo Fred
9

Tiền đạo

Quốc gia: Belgium

31/03/1995

Ngombo Fred
9

Tiền đạo

31/03/1995

Bannink Alexander
10

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

26/02/1990

Bannink Alexander
10

Tiền vệ

26/02/1990

Edqvist Adrian
11

Tiền đạo

Quốc gia: Sweden

20/05/1999

Edqvist Adrian
11

Tiền đạo

20/05/1999

Berden Martijn
14

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

29/07/1997

Berden Martijn
14

Tiền đạo

29/07/1997

Abdat Nicolas
15

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

29/11/1996

Abdat Nicolas
15

Hậu vệ

29/11/1996

Spenkelink Mark
16

Thủ môn

Quốc gia: Netherlands

27/01/1997

Spenkelink Mark
16

Thủ môn

27/01/1997

Bliek Julius
17

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

09/06/1994

Bliek Julius
17

Hậu vệ

09/06/1994

Jansen Lars
18

Thủ môn

Quốc gia: Netherlands

10/02/1998

Jansen Lars
18

Thủ môn

10/02/1998

Swart Joran
19

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

06/04/1998

Swart Joran
19

Hậu vệ

06/04/1998

Gorter, Jay
20

Thủ môn

Quốc gia: Netherlands

30/05/2000

Gorter, Jay
20

Thủ môn

30/05/2000

Wakana, Samuel
21

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

01/05/2000

Wakana, Samuel
21

Tiền đạo

01/05/2000

Venne Richard
23

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

16/05/1992

Venne Richard
23

Tiền vệ

16/05/1992

Corboz Mael
24

Tiền vệ

Quốc gia: USA

06/09/1994

Corboz Mael
24

Tiền vệ

06/09/1994

Boyd Lucassen
25

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

07/01/1998

Boyd Lucassen
25

Hậu vệ

07/01/1998

Lucassen, Boyd
25

Quốc gia:

01/01/1970

Lucassen, Boyd
25

01/01/1970

Pouwels Maarten
26

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

28/08/1998

Pouwels Maarten
26

Tiền đạo

28/08/1998

Mertens Jenthe
27

Hậu vệ

Quốc gia: Belgium

18/10/1999

Mertens Jenthe
27

Hậu vệ

18/10/1999

van den Bos, Jarno
29

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

05/08/1999

van den Bos, Jarno
29

Hậu vệ

05/08/1999

Beukema Sam
31

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

17/11/1998

Beukema Sam
31

Hậu vệ

17/11/1998

van Iperen Donny
34

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

29/03/1995

van Iperen Donny
34

Hậu vệ

29/03/1995

Eddahchouri, Zakaria
35

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

11/05/2000

Eddahchouri, Zakaria
35

Tiền vệ

11/05/2000