Fenerbahce

Quốc gia : Turkey | Sân nhà: Sukru Saracoglu Stadium | Sức chứa: 50,509

Fenerbahce

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Yanal, Ersun

Quốc gia: Turkey

Cầu thủ
Canli, Abdurrahman
0

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

04/05/1997

Canli, Abdurrahman
0

Hậu vệ

04/05/1997

Ozdogan, Oytun
0

Thủ môn

Quốc gia: Turkey

16/06/1998

Ozdogan, Oytun
0

Thủ môn

16/06/1998

Saracoglu, Oben
0

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

10/08/2000

Saracoglu, Oben
0

Tiền vệ

10/08/2000

Caki, Omer
0

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

14/01/2000

Caki, Omer
0

Hậu vệ

14/01/2000

Kaldirim Hasan
3

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

09/12/1989

Kaldirim Hasan
3

Hậu vệ

09/12/1989

Mauricio Isla
4

Hậu vệ

Quốc gia: Chile

12/06/1988

Mauricio Isla
4

Hậu vệ

12/06/1988

Belozoglu Emre
5

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

07/09/1980

Belozoglu Emre
5

Tiền vệ

07/09/1980

Arslan, Tolgay
6

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

16/08/1990

Arslan, Tolgay
6

Tiền vệ

16/08/1990

Tufan Ozan
7

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

23/03/1995

Tufan Ozan
7

Tiền vệ

23/03/1995

Mehmet Ekici
8

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

25/03/1990

Mehmet Ekici
8

Tiền vệ

25/03/1990

Mevlut Erding
9

Tiền đạo

Quốc gia: Turkey

25/02/1987

Mevlut Erding
9

Tiền đạo

25/02/1987

Max Kruse
10

Tiền đạo

Quốc gia: Germany

19/03/1988

Max Kruse
10

Tiền đạo

19/03/1988

Victor Moses
11

Tiền vệ

Quốc gia: Nigeria

12/12/1990

Victor Moses
11

Tiền vệ

12/12/1990

Tolga Cigerci
14

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

23/09/1992

Tolga Cigerci
14

Tiền vệ

23/09/1992

Aziz Serdar
15

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

23/10/1990

Aziz Serdar
15

Hậu vệ

23/10/1990

Kadioglu Ferdi
16

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

07/10/1999

Kadioglu Ferdi
16

Tiền vệ

07/10/1999

Nabil Dirar
17

Hậu vệ

Quốc gia: Morocco

25/02/1986

Nabil Dirar
17

Hậu vệ

25/02/1986

Ciftpinar Sadik
18

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

01/01/1993

Ciftpinar Sadik
18

Hậu vệ

01/01/1993

Luiz Gustavo
20

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

23/07/1987

Luiz Gustavo
20

Tiền vệ

23/07/1987

Zajc Miha
21

Tiền vệ

Quốc gia: Slovenia

01/07/1994

Zajc Miha
21

Tiền vệ

01/07/1994

Deniz Turuc
23

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

29/01/1993

Deniz Turuc
23

Tiền vệ

29/01/1993

Garry Rodrigues
24

Tiền vệ

Quốc gia: Cape Verde

27/11/1990

Garry Rodrigues
24

Tiền vệ

27/11/1990

Jailson
25

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

07/09/1995

Jailson
25

Tiền vệ

07/09/1995

Potuk Alper
26

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

08/04/1991

Potuk Alper
26

Tiền vệ

08/04/1991

Turp, Okan
27

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

27/08/2000

Turp, Okan
27

Hậu vệ

27/08/2000

Saglam Murat
28

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

10/04/1998

Saglam Murat
28

Tiền vệ

10/04/1998

Mathias Jorgensen
32

Hậu vệ

Quốc gia: Denmark

23/04/1990

Mathias Jorgensen
32

Hậu vệ

23/04/1990

Akbulut, Abdulcebrail
33

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

15/10/2001

Akbulut, Abdulcebrail
33

Hậu vệ

15/10/2001

Adil Rami
34

Hậu vệ

Quốc gia: France

27/12/1985

Adil Rami
34

Hậu vệ

27/12/1985

Tekin Harun
35

Thủ môn

Quốc gia: Turkey

17/06/1989

Tekin Harun
35

Thủ môn

17/06/1989

Cakı, Muhammet
41

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

14/01/2000

Cakı, Muhammet
41

Hậu vệ

14/01/2000

Gumuskaya, Muhammed
52

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

01/01/2001

Gumuskaya, Muhammed
52

Tiền vệ

01/01/2001

Ersu Erten
54

Thủ môn

Quốc gia: Turkey

21/04/1994

Ersu Erten
54

Thủ môn

21/04/1994

Yilmaz, Deniz
63

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

12/01/2000

Yilmaz, Deniz
63

Hậu vệ

12/01/2000

Yigiter, Abdullah
65

Thủ môn

Quốc gia: Turkey

20/02/2000

Yigiter, Abdullah
65

Thủ môn

20/02/2000

Muriqi Vedat
94

Tiền đạo

Quốc gia: Kosovo

24/04/1994

Muriqi Vedat
94

Tiền đạo

24/04/1994

Bayindir Altay
98

Thủ môn

Quốc gia: Turkey

14/04/1998

Bayindir Altay
98

Thủ môn

14/04/1998