FC Pacos Ferreira - Cập nhật thông tin về FC Pacos Ferreira

FC Pacos Ferreira

Quốc gia : Portugal | Sân nhà: Estadio Capital do Movel | Sức chứa: 6,404

FC Pacos Ferreira

Không có tin tức câu lạc bộ này !

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Pepa

Quốc gia: Portugal

Cầu thủ
Kevem
0

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

01/01/2001

Kevem
0

Hậu vệ

01/01/2001

Silva, Andre
0

Tiền vệ

Quốc gia: Portugal

28/04/2000

Silva, Andre
0

Tiền vệ

28/04/2000

Marcelo
0

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

27/07/1989

Marcelo
0

Hậu vệ

27/07/1989

Simao
1

Thủ môn

Quốc gia: Brazil

02/07/1993

Simao
1

Thủ môn

02/07/1993

Baixinho Marco
2

Hậu vệ

Quốc gia: Portugal

11/07/1989

Baixinho Marco
2

Hậu vệ

11/07/1989

Andre Micael
4

Hậu vệ

Quốc gia: Portugal

04/02/1989

Andre Micael
4

Hậu vệ

04/02/1989

Reabciuk Oleg
5

Hậu vệ

Quốc gia: Moldova

16/01/1998

Reabciuk Oleg
5

Hậu vệ

16/01/1998

Teles Bruno
6

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

01/05/1986

Teles Bruno
6

Hậu vệ

01/05/1986

Welthon
8

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

21/06/1992

Welthon
8

Tiền đạo

21/06/1992

Uilton
9

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

25/07/1992

Uilton
9

Tiền đạo

25/07/1992

Pedrinho
10

Tiền vệ

Quốc gia: Portugal

20/12/1992

Pedrinho
10

Tiền vệ

20/12/1992

Junior, Nathan
11

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

10/03/1989

Junior, Nathan
11

Tiền đạo

10/03/1989

Dadashov Renat
11

Tiền đạo

Quốc gia: Azerbaijan

17/05/1999

Dadashov Renat
11

Tiền đạo

17/05/1999

Ze Oliveira
12

Thủ môn

Quốc gia: Portugal

06/04/2002

Ze Oliveira
12

Thủ môn

06/04/2002

Bruno Araujo
13

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

07/02/1993

Bruno Araujo
13

Hậu vệ

07/02/1993

Djalo, Matchoi
16

Tiền đạo

Quốc gia: Guinea-bissau

10/04/2003

Djalo, Matchoi
16

Tiền đạo

10/04/2003

Helder
17

Tiền đạo

Quốc gia: Portugal

05/04/1997

Helder
17

Tiền đạo

05/04/1997

Gava Rafael
18

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

20/05/1993

Gava Rafael
18

Tiền vệ

20/05/1993

Adriano
20

Tiền đạo

Quốc gia: Portugal

07/04/1993

Adriano
20

Tiền đạo

07/04/1993

Silva Jorge
21

Hậu vệ

Quốc gia: Portugal

22/03/1996

Silva Jorge
21

Hậu vệ

22/03/1996

Luiz Carlos
22

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

05/07/1985

Luiz Carlos
22

Tiền vệ

05/07/1985

Marco Sousa
23

Thủ môn

Quốc gia: Portugal

29/01/1995

Marco Sousa
23

Thủ môn

29/01/1995

Diaby Mohamed
24

Tiền vệ

Quốc gia: France

03/09/1996

Diaby Mohamed
24

Tiền vệ

03/09/1996

Rafael
25

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

13/07/1992

Rafael
25

Tiền đạo

13/07/1992

Maracas
26

Hậu vệ

Quốc gia: Brazil

27/04/1994

Maracas
26

Hậu vệ

27/04/1994

Almeida, Diogo
28

Tiền đạo

Quốc gia: Portugal

08/09/2000

Almeida, Diogo
28

Tiền đạo

08/09/2000

Vasco Rocha
29

Tiền vệ

Quốc gia: Portugal

29/01/1989

Vasco Rocha
29

Tiền vệ

29/01/1989

Amaral Joao
42

Tiền vệ

Quốc gia: Portugal

07/09/1991

Amaral Joao
42

Tiền vệ

07/09/1991

Eustaquio Stephen
46

Tiền vệ

Quốc gia: Canada

21/12/1996

Eustaquio Stephen
46

Tiền vệ

21/12/1996

Freitas, Murilo
77

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

12/05/1996

Freitas, Murilo
77

Tiền đạo

12/05/1996

Ribeiro Ricardo
87

Thủ môn

Quốc gia: Portugal

27/01/1990

Ribeiro Ricardo
87

Thủ môn

27/01/1990

Tanque Douglas
99

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

27/10/1993

Tanque Douglas
99

Tiền đạo

27/10/1993