DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Hognon, Vincent

Quốc gia:

Cầu thủ
Traore Adama
12

Quốc gia:

05/06/1995

Traore Adama
12

05/06/1995

Lacroix, Lenny
33

Quốc gia:

06/02/2003

Lacroix, Lenny
33

06/02/2003

Mikautadze, Georges
33

Quốc gia:

31/10/2000

Mikautadze, Georges
33
Dietsch, Guillaume
30

Quốc gia:

17/04/2001

Dietsch, Guillaume
30
Cabit Manuel
28

Quốc gia:

03/06/1993

Cabit Manuel
28

03/06/1993

Boulaya Farid
27

Quốc gia:

25/02/1993

Boulaya Farid
27

25/02/1993

Yade, Pape Ndiaga
26

Quốc gia:

05/01/2000

Yade, Pape Ndiaga
26
Noss
25

Quốc gia:

28/06/1995

Noss
25

28/06/1995

Renaud Cohade
24

Quốc gia:

29/09/1984

Renaud Cohade
24

29/09/1984

Ndiaye Amadou Dia
23

Quốc gia:

02/01/2000

Ndiaye Amadou Dia
23
Lahssaini, Sami
22

Quốc gia:

18/09/1998

Lahssaini, Sami
22
Boye John
21

Quốc gia:

23/04/1987

Boye John
21

23/04/1987

Diallo Habib
20

Quốc gia:

15/06/1995

Diallo Habib
20

15/06/1995

Maiga Digbo
19

Quốc gia:

01/01/1996

Maiga Digbo
19

01/01/1996

Centtonze Fabien
18

Quốc gia:

16/01/1996

Centtonze Fabien
18
Delaine Thomas
17

Quốc gia:

24/03/1992

Delaine Thomas
17

24/03/1992

Oukidja Alexandre
16

Quốc gia:

19/07/1988

Oukidja Alexandre
16
Lo, Ababacar Moustapha
15

Quốc gia:

02/01/2000

Sunzu Stopilla
13

Quốc gia:

22/06/1989

Sunzu Stopilla
13

22/06/1989

Nguette Opa
11

Quốc gia:

08/07/1994

Nguette Opa
11

08/07/1994

Marvin Gakpa
10

Quốc gia:

01/11/1993

Marvin Gakpa
10

01/11/1993

Thierry Ambrose
9

Quốc gia:

28/03/1997

Thierry Ambrose
9
Traore, Boubacar
8

Quốc gia:

20/08/2001

Traore, Boubacar
8
Niane Ibrahima
7

Quốc gia:

11/03/1999

Niane Ibrahima
7

11/03/1999

Fofana Mamadou
6

Quốc gia:

21/01/1998

Fofana Mamadou
6

21/01/1998

Angban Victorien
5

Quốc gia:

29/09/1996

Angban Victorien
5
N'Doram Kevin
4

Quốc gia:

22/01/1996

N'Doram Kevin
4

22/01/1996

Udol Matthieu
3

Quốc gia:

20/03/1996

Udol Matthieu
3

20/03/1996

Delecroix Paul
1

Quốc gia:

14/10/1988

Delecroix Paul
1

14/10/1988