FC Mariupol

Quốc gia : | Sân nhà: Volodymyra Boika Stadium | Sức chứa: 12,680

FC Mariupol

Không có tin tức câu lạc bộ này !

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Babych, Oleksandr

Quốc gia: Ukraine

Cầu thủ
Sahutkin Danilo
0

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

19/04/1996

Sahutkin Danilo
0

Hậu vệ

19/04/1996

Kravtsov, Pavel
0

Thủ môn

Quốc gia: Ukraine

19/01/2000

Kravtsov, Pavel
0

Thủ môn

19/01/2000

Spivak, Igor
0

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

06/08/2000

Spivak, Igor
0

Hậu vệ

06/08/2000

Prokopchuk, Dmitry
0

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

04/11/2000

Prokopchuk, Dmitry
0

Hậu vệ

04/11/2000

Saenko, Danilo
0

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

15/02/2000

Saenko, Danilo
0

Hậu vệ

15/02/2000

Shynkarenko, Dmitry
0

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

26/01/2000

Shynkarenko, Dmitry
0

Hậu vệ

26/01/2000

Gorbunov, Sergey
0

Hậu vệ

Quốc gia: Nga

05/04/1987

Gorbunov, Sergey
0

Hậu vệ

05/04/1987

Dobrohotov, Yaroslav
0

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

01/11/2000

Dobrohotov, Yaroslav
0

Tiền vệ

01/11/2000

Kozhevnikov, Alexander
0

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

17/04/2000

Kozhevnikov, Alexander
0

Tiền vệ

17/04/2000

Maymula, Oleksandr
0

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

13/03/2000

Maymula, Oleksandr
0

Tiền vệ

13/03/2000

Boyar, Ilya
0

Tiền đạo

Quốc gia: Ukraine

01/01/1999

Boyar, Ilya
0

Tiền đạo

01/01/1999

Lityuk, Glib
0

Tiền đạo

Quốc gia: Ukraine

10/02/2000

Lityuk, Glib
0

Tiền đạo

10/02/2000

Kulakov Andriy
0

Tiền đạo

Quốc gia: Ukraine

28/04/1999

Kulakov Andriy
0

Tiền đạo

28/04/1999

Galchuk Yevgen
1

Thủ môn

Quốc gia: Ukraine

05/03/1992

Galchuk Yevgen
1

Thủ môn

05/03/1992

Bykov Oleksii
2

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

29/03/1998

Bykov Oleksii
2

Hậu vệ

29/03/1998

Chobotenko Sergiy
4

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

16/01/1997

Chobotenko Sergiy
4

Hậu vệ

16/01/1997

Dawa Tchakonte Joyskim
5

Hậu vệ

Quốc gia: Cameroon

09/04/1996

Dawa Tchakonte Joyskim
5

Hậu vệ

09/04/1996

Tankovskiy Vyacheslav
6

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

16/08/1995

Tankovskiy Vyacheslav
6

Tiền vệ

16/08/1995

Topalov Dmytro
7

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

12/03/1998

Topalov Dmytro
7

Tiền vệ

12/03/1998

Polegenko Pavlo
8

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

06/01/1995

Polegenko Pavlo
8

Hậu vệ

06/01/1995

Mishnev Dmitriy
9

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

26/01/1994

Mishnev Dmitriy
9

Tiền vệ

26/01/1994

Churko Vyacheslav
11

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

10/05/1993

Churko Vyacheslav
11

Tiền vệ

10/05/1993

Khudzhamov Rustam
12

Thủ môn

Quốc gia: Ukraine

05/10/1982

Khudzhamov Rustam
12

Thủ môn

05/10/1982

Yavorskiy Sergey
13

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

05/07/1989

Yavorskiy Sergey
13

Hậu vệ

05/07/1989

Baydal, Anton
14

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

08/02/2000

Baydal, Anton
14

Tiền vệ

08/02/2000

Sergey Gorbunov
17

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

14/03/1994

Sergey Gorbunov
17

Tiền vệ

14/03/1994

Tyshchenko Igor
19

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

11/05/1989

Tyshchenko Igor
19

Tiền vệ

11/05/1989

Vakulenko, Oleg
20

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

10/03/1999

Vakulenko, Oleg
20

Tiền vệ

10/03/1999

Kashchuk Oleksii
20

Tiền đạo

Quốc gia: Ukraine

29/06/2000

Kashchuk Oleksii
20

Tiền đạo

29/06/2000

Ltovcenko, Danilo
21

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

21/07/2000

Ltovcenko, Danilo
21

Tiền vệ

21/07/2000

Putria, Illia
22

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

15/05/1998

Putria, Illia
22

Tiền vệ

15/05/1998

Valery Fedorchuk
25

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

05/10/1988

Valery Fedorchuk
25

Tiền vệ

05/10/1988

Mochevinskiy, Ivan
27

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

30/03/1998

Mochevinskiy, Ivan
27

Tiền vệ

30/03/1998

Viskrebentsev, Andriy
28

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

27/10/2000

Viskrebentsev, Andriy
28

Tiền vệ

27/10/2000

Kyryukhantsev Igor
29

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

29/01/1996

Kyryukhantsev Igor
29

Hậu vệ

29/01/1996

Pospelov, Artem
33

Thủ môn

Quốc gia: Ukraine

11/01/1998

Pospelov, Artem
33

Thủ môn

11/01/1998

Peterman, Mykyta
34

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

12/06/1999

Peterman, Mykyta
34

Tiền vệ

12/06/1999

Romanyuk, Bogdan
35

Quốc gia: Ukraine

21/03/2001

Romanyuk, Bogdan
35
Romanyuk, Kirilo
36

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

21/03/2001

Romanyuk, Kirilo
36

Hậu vệ

21/03/2001

Mykhailov, Dmytro
55

Thủ môn

Quốc gia: Ukraine

28/01/2000

Mykhailov, Dmytro
55

Thủ môn

28/01/2000

Bondar, Vladislav
70

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

24/03/2000

Bondar, Vladislav
70

Tiền vệ

24/03/2000

Chekh, Maksym
71

Tiền vệ

Quốc gia: Ukraine

03/01/1999

Chekh, Maksym
71

Tiền vệ

03/01/1999

Korniienko Viktor
75

Hậu vệ

Quốc gia: Ukraine

14/02/1999

Korniienko Viktor
75

Hậu vệ

14/02/1999

Bugay Vladislav
77

Tiền đạo

Quốc gia: Ukraine

27/10/1997

Bugay Vladislav
77

Tiền đạo

27/10/1997

Fomin Ruslanh
86

Tiền đạo

Quốc gia: Ukraine

02/03/1986

Fomin Ruslanh
86

Tiền đạo

02/03/1986

Vakula Vladislav
99

Tiền đạo

Quốc gia: Ukraine

29/04/1999

Vakula Vladislav
99

Tiền đạo

29/04/1999