FC Lorient

Quốc gia : France | Sân nhà: Stade Yves Allainmat-Le Moustoir | Sức chứa: 18,110

FC Lorient

Không có tin tức câu lạc bộ này !

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Pelissier, Christophe

Quốc gia: France

Cầu thủ
Cagnon Romain
0

Thủ môn

Quốc gia: France

12/05/1997

Cagnon Romain
0

Thủ môn

12/05/1997

Sainati Joris
4

Hậu vệ

Quốc gia: France

25/09/1988

Sainati Joris
4

Hậu vệ

25/09/1988

Fontaine Thomas
5

Hậu vệ

Quốc gia: Madagascar

08/05/1991

Fontaine Thomas
5

Hậu vệ

08/05/1991

Laurent Abergel
6

Hậu vệ

Quốc gia: France

01/02/1993

Laurent Abergel
6

Hậu vệ

01/02/1993

Jonathan Martins Pereira
7

Hậu vệ

Quốc gia: France

30/01/1986

Jonathan Martins Pereira
7

Hậu vệ

30/01/1986

Etuin Maxime
8

Tiền vệ

Quốc gia: France

15/08/1995

Etuin Maxime
8

Tiền vệ

15/08/1995

Bozok Umut
9

Tiền đạo

Quốc gia: France

19/09/1996

Bozok Umut
9

Tiền đạo

19/09/1996

Kitala, Yann
11

Tiền đạo

Quốc gia: France

09/04/1998

Kitala, Yann
11

Tiền đạo

09/04/1998

Hergault Jerome
14

Hậu vệ

Quốc gia: France

05/04/1986

Hergault Jerome
14

Hậu vệ

05/04/1986

Laporte Julien
15

Hậu vệ

Quốc gia: France

04/11/1993

Laporte Julien
15

Hậu vệ

04/11/1993

Mendes Houboulang
17

Hậu vệ

Quốc gia: France

04/05/1998

Mendes Houboulang
17

Hậu vệ

04/05/1998

Fabien Lemoine
18

Tiền vệ

Quốc gia: France

16/03/1987

Fabien Lemoine
18

Tiền vệ

16/03/1987

Wissa Yoane
19

Tiền đạo

Quốc gia: France

03/09/1996

Wissa Yoane
19

Tiền đạo

03/09/1996

Matthieu Saunier
20

Hậu vệ

Quốc gia: France

07/02/1990

Matthieu Saunier
20

Hậu vệ

07/02/1990

Loric, Samuel
21

Hậu vệ

Quốc gia: France

05/07/2000

Loric, Samuel
21

Hậu vệ

05/07/2000

Jonathan Delaplace
22

Tiền vệ

Quốc gia: France

20/03/1986

Jonathan Delaplace
22

Tiền vệ

20/03/1986

Lecoeuche Quentin
23

Hậu vệ

Quốc gia: France

04/02/1994

Lecoeuche Quentin
23

Hậu vệ

04/02/1994

Wadja Franklin
24

Tiền vệ

Quốc gia: Cameroon

30/11/1994

Wadja Franklin
24

Tiền vệ

30/11/1994

Vincent Le Goff
25

Hậu vệ

Quốc gia: France

15/10/1989

Vincent Le Goff
25

Hậu vệ

15/10/1989

Jimmy Cabot
27

Tiền vệ

Quốc gia: France

18/04/1994

Jimmy Cabot
27

Tiền vệ

18/04/1994

Lauriente Armand
28

Tiền đạo

Quốc gia: France

04/12/1998

Lauriente Armand
28

Tiền đạo

04/12/1998

Hamel Pierre-Yves
29

Tiền đạo

Quốc gia: France

03/02/1994

Hamel Pierre-Yves
29

Tiền đạo

03/02/1994

Paul Nardi
30

Thủ môn

Quốc gia: France

18/05/1994

Paul Nardi
30

Thủ môn

18/05/1994

Le Fee, Enzo
31

Tiền vệ

Quốc gia: France

03/02/2000

Le Fee, Enzo
31

Tiền vệ

03/02/2000

Sylvain Marveaux
32

Tiền vệ

Quốc gia: Martinique

15/04/1986

Sylvain Marveaux
32

Tiền vệ

15/04/1986

Ponceau Julien
37

Tiền vệ

Quốc gia: France

28/11/2000

Ponceau Julien
37

Tiền vệ

28/11/2000

Renaud, Tom
39

Tiền vệ

Quốc gia: France

19/11/2000

Renaud, Tom
39

Tiền vệ

19/11/2000

Pattier Maxime
40

Thủ môn

Quốc gia: France

12/02/1996

Pattier Maxime
40

Thủ môn

12/02/1996