FC Emmen

Quốc gia : Netherlands | Sân nhà: De Oude Meerdijk | Sức chứa: 8,600

FC Emmen

Không có tin tức câu lạc bộ này !

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Lukkien, Dick

Quốc gia: Netherlands

Cầu thủ
Hilal Ben Moussa
0

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

22/05/1992

Hilal Ben Moussa
0

Tiền vệ

22/05/1992

Hamrol Matthias
1

Thủ môn

Quốc gia: Germany

31/12/1993

Hamrol Matthias
1

Thủ môn

31/12/1993

Michael Heylen
2

Hậu vệ

Quốc gia: Belgium

03/01/1994

Michael Heylen
2

Hậu vệ

03/01/1994

Veendorp Keziah
3

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

17/02/1997

Veendorp Keziah
3

Hậu vệ

17/02/1997

Nick Bakker
4

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

21/07/1992

Nick Bakker
4

Hậu vệ

21/07/1992

Miguel Araujo
4

Hậu vệ

Quốc gia: Peru

24/10/1994

Miguel Araujo
4

Hậu vệ

24/10/1994

Anco Jansen
6

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

09/03/1989

Anco Jansen
6

Tiền đạo

09/03/1989

Wouter Marinus
7

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

18/02/1995

Wouter Marinus
7

Tiền vệ

18/02/1995

Michael De Leeuw
8

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

07/10/1986

Michael De Leeuw
8

Tiền đạo

07/10/1986

Marko Kolar
9

Tiền đạo

Quốc gia: Croatia

31/05/1995

Marko Kolar
9

Tiền đạo

31/05/1995

Tarashaj Shani
10

Tiền đạo

Quốc gia: Switzerland

07/02/1995

Tarashaj Shani
10

Tiền đạo

07/02/1995

Laursen Nikolai
11

Tiền đạo

Quốc gia: Denmark

19/02/1998

Laursen Nikolai
11

Tiền đạo

19/02/1998

Quispel, Freddy
12

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

23/10/2000

Quispel, Freddy
12

Tiền đạo

23/10/2000

Gorgulu Ferhat
14

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

28/10/1991

Gorgulu Ferhat
14

Hậu vệ

28/10/1991

Tom Hiariej
15

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

25/07/1988

Tom Hiariej
15

Tiền vệ

25/07/1988

Jalving Robin
16

Thủ môn

Quốc gia: Netherlands

11/04/2000

Jalving Robin
16

Thủ môn

11/04/2000

Sergio Pena
17

Tiền vệ

Quốc gia: Peru

28/09/1995

Sergio Pena
17

Tiền vệ

28/09/1995

Roosken, Ruben
18

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

02/03/2000

Roosken, Ruben
18

Hậu vệ

02/03/2000

Michael Chacon
20

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

11/04/1994

Michael Chacon
20

Tiền vệ

11/04/1994

Ugrinic Filip
21

Tiền vệ

Quốc gia: Switzerland

05/01/1999

Ugrinic Filip
21

Tiền vệ

05/01/1999

Desevio Payne
22

Hậu vệ

Quốc gia: USA

30/11/1995

Desevio Payne
22

Hậu vệ

30/11/1995

Glenn Bijl
23

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

13/07/1995

Glenn Bijl
23

Hậu vệ

13/07/1995

Camara Bos Daniel
24

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

24/05/1999

Camara Bos Daniel
24

Hậu vệ

24/05/1999

Jafar Arias
25

Tiền đạo

Quốc gia: Curacao

16/06/1995

Jafar Arias
25

Tiền đạo

16/06/1995

Dennis Telgenkamp
26

Thủ môn

Quốc gia: Netherlands

09/05/1987

Dennis Telgenkamp
26

Thủ môn

09/05/1987

Sopic Leon
27

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

28/10/2000

Sopic Leon
27

Tiền vệ

28/10/2000

Lorenzo Burnet
28

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

11/01/1991

Lorenzo Burnet
28

Hậu vệ

11/01/1991

Luciano Slagveer
29

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

05/10/1993

Luciano Slagveer
29

Tiền đạo

05/10/1993

Bos, Henk
30

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

12/11/1992

Bos, Henk
30

Tiền vệ

12/11/1992

Vos Robbert
32

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

26/05/1996

Vos Robbert
32

Tiền vệ

26/05/1996

Beste Jan-Niklas
39

Hậu vệ

Quốc gia: Germany

04/01/1999

Beste Jan-Niklas
39

Hậu vệ

04/01/1999

Stefan van der Lei
93

Thủ môn

Quốc gia: Netherlands

05/03/1993

Stefan van der Lei
93

Thủ môn

05/03/1993