FC Crotone

Quốc gia : Italy | Sân nhà: Stadio Ezio Scida | Sức chứa: 16,640

FC Crotone

Không có tin tức câu lạc bộ này !

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Stroppa, Giovanni

Quốc gia: Italy

Cầu thủ
Carrozza, Michele
0

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

23/04/1999

Carrozza, Michele
0

Hậu vệ

23/04/1999

Liviera Zugiani, Gianni
0

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

10/03/2000

Liviera Zugiani, Gianni
0

Hậu vệ

10/03/2000

Cordaz, Alex
1

Thủ môn

Quốc gia: Italy

01/01/1983

Cordaz, Alex
1

Thủ môn

01/01/1983

Curado Marcos
2

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

09/05/1995

Curado Marcos
2

Hậu vệ

09/05/1995

Cuomo, Giuseppe
3

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

02/02/1998

Cuomo, Giuseppe
3

Hậu vệ

02/02/1998

Golemic Vladimir
5

Hậu vệ

Quốc gia: Serbia

28/06/1991

Golemic Vladimir
5

Hậu vệ

28/06/1991

Gigliotti Guillaume
6

Hậu vệ

Quốc gia: France

09/11/1989

Gigliotti Guillaume
6

Hậu vệ

09/11/1989

Mustacchio Mattia
7

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

17/05/1989

Mustacchio Mattia
7

Tiền vệ

17/05/1989

Spolli, Nicolas
8

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

20/02/1983

Spolli, Nicolas
8

Hậu vệ

20/02/1983

Nalini, Andrea
9

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

20/06/1990

Nalini, Andrea
9

Tiền vệ

20/06/1990

Benali, Ahmad
10

Tiền vệ

Quốc gia: Libya

07/02/1992

Benali, Ahmad
10

Tiền vệ

07/02/1992

Figliuzzi, Giacomo
12

Thủ môn

Quốc gia: Italy

12/11/2000

Figliuzzi, Giacomo
12

Thủ môn

12/11/2000

Bellodi Gabriele
13

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

02/09/2000

Bellodi Gabriele
13

Hậu vệ

02/09/2000

Crociata, Giovanni
14

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

11/08/1997

Crociata, Giovanni
14

Tiền vệ

11/08/1997

Itrak, Mateo
15

Hậu vệ

Quốc gia: Croatia

15/05/2000

Itrak, Mateo
15

Hậu vệ

15/05/2000

Petris, Jeremy
16

Hậu vệ

Quốc gia: France

28/01/1998

Petris, Jeremy
16

Hậu vệ

28/01/1998

Salvatore Molina
17

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

01/01/1992

Salvatore Molina
17

Tiền vệ

01/01/1992

Barberis, Andrea
18

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

11/12/1993

Barberis, Andrea
18

Tiền vệ

11/12/1993

Gomelt Tomislav
19

Tiền vệ

Quốc gia: Croatia

07/01/1995

Gomelt Tomislav
19

Tiền vệ

07/01/1995

Lopez, Maxi
20

Tiền đạo

Quốc gia: Argentina

03/04/1984

Lopez, Maxi
20

Tiền đạo

03/04/1984

Zanellato, Niccolo
21

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

24/06/1998

Zanellato, Niccolo
21

Tiền vệ

24/06/1998

Festa, Marco
22

Thủ môn

Quốc gia: Italy

06/06/1992

Festa, Marco
22

Thủ môn

06/06/1992

Antonio Mazzotta
23

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

02/08/1989

Antonio Mazzotta
23

Hậu vệ

02/08/1989

Rodio, Francesco
24

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

05/04/2001

Rodio, Francesco
24

Hậu vệ

05/04/2001

Nwankwo, Simeon
25

Tiền đạo

Quốc gia: Nigeria

07/05/1992

Nwankwo, Simeon
25

Tiền đạo

07/05/1992

Evans, Jean Lambert
26

Hậu vệ

Quốc gia: France

01/01/1998

Evans, Jean Lambert
26

Hậu vệ

01/01/1998

Ruggiero, Zak
27

Tiền đạo

Quốc gia: Italy

09/01/2001

Ruggiero, Zak
27

Tiền đạo

09/01/2001

Rutten Moreno
28

Hậu vệ

Quốc gia: Netherlands

28/04/1993

Rutten Moreno
28

Hậu vệ

28/04/1993

Panza, Federico
29

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

04/08/2001

Panza, Federico
29

Hậu vệ

04/08/2001

Messias, Junior
30

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

13/05/1991

Messias, Junior
30

Tiền đạo

13/05/1991

Mariani, Daniele
31

Hậu vệ

Quốc gia: Italy

20/07/2001

Mariani, Daniele
31

Hậu vệ

20/07/2001

Marrone, Luca
34

Tiền vệ

Quốc gia: Italy

28/03/1990

Marrone, Luca
34

Tiền vệ

28/03/1990