Fatih Karagumruk SK - Cập nhật thông tin về Fatih Karagumruk SK

Fatih Karagumruk SK

Quốc gia : Turkey | Sân nhà: Vefa Stadium

Fatih Karagumruk SK

Không có tin tức câu lạc bộ này !

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Bulak, Giray

Quốc gia: Turkey

Cầu thủ
Lawal, Raheem
0

Tiền vệ

Quốc gia: Nigeria

04/05/1990

Lawal, Raheem
0

Tiền vệ

04/05/1990

Erden Suleyman Arda
0

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

29/08/1997

Erden Suleyman Arda
0

Tiền vệ

29/08/1997

Kutun, Recep
0

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

04/05/1998

Kutun, Recep
0

Hậu vệ

04/05/1998

Saranov Bojan
1

Thủ môn

Quốc gia: Serbia

22/09/1987

Saranov Bojan
1

Thủ môn

22/09/1987

Tokmak Huseyin
2

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

01/01/1994

Tokmak Huseyin
2

Hậu vệ

01/01/1994

Erdem Alparslan
3

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

11/12/1988

Erdem Alparslan
3

Hậu vệ

11/12/1988

Can Senol
3

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

03/04/1983

Can Senol
3

Hậu vệ

03/04/1983

Dobrovoljc Gaber
5

Hậu vệ

Quốc gia: Slovenia

27/01/1993

Dobrovoljc Gaber
5

Hậu vệ

27/01/1993

Basdas Baris
6

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

17/01/1990

Basdas Baris
6

Hậu vệ

17/01/1990

Brahim Darri
7

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

14/09/1994

Brahim Darri
7

Tiền đạo

14/09/1994

Yildirim Zeki
8

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

15/01/1991

Yildirim Zeki
8

Tiền vệ

15/01/1991

Sosseh Alagie
9

Tiền vệ

Quốc gia: Gambia

21/07/1986

Sosseh Alagie
9

Tiền vệ

21/07/1986

Batdal, Mehmet
9

Tiền đạo

Quốc gia: Turkey

24/02/1986

Batdal, Mehmet
9

Tiền đạo

24/02/1986

Hocaoglu, Murat
13

Thủ môn

Quốc gia: Turkey

08/08/2018

Hocaoglu, Murat
13

Thủ môn

08/08/2018

Tatli, Efe
14

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

29/07/2002

Tatli, Efe
14

Tiền vệ

29/07/2002

Innocent
15

Tiền đạo

Quốc gia: Switzerland

27/05/1989

Innocent
15

Tiền đạo

27/05/1989

Sahin Turgut
17

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

02/02/1988

Sahin Turgut
17

Tiền vệ

02/02/1988

Ndao, Alassane
18

Tiền vệ

Quốc gia: Senegal

20/12/1996

Ndao, Alassane
18

Tiền vệ

20/12/1996

Altinay Koray
21

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

11/10/1991

Altinay Koray
21

Hậu vệ

11/10/1991

Kurucuk Fatih
22

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

21/01/1998

Kurucuk Fatih
22

Hậu vệ

21/01/1998

Yildiz Abdulhamit
23

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

07/06/1987

Yildiz Abdulhamit
23

Hậu vệ

07/06/1987

Alibaz Selcuk
25

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

03/12/1989

Alibaz Selcuk
25

Tiền vệ

03/12/1989

Celik Mervan
27

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

26/05/1990

Celik Mervan
27

Tiền vệ

26/05/1990

Civelek, Ramazan
28

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

22/01/1996

Civelek, Ramazan
28

Tiền vệ

22/01/1996

Okur Ali
35

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

22/03/1993

Okur Ali
35

Hậu vệ

22/03/1993

Aras Ahmet
39

Tiền đạo

Quốc gia: Turkey

13/12/1987

Aras Ahmet
39

Tiền đạo

13/12/1987

Sucsuz Firat
44

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

27/06/1996

Sucsuz Firat
44

Tiền vệ

27/06/1996

Acil, Oguzhan
44

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

27/05/2000

Acil, Oguzhan
44

Hậu vệ

27/05/2000

Sabo, Erik
52

Tiền vệ

Quốc gia: Slovakia

22/11/1991

Sabo, Erik
52

Tiền vệ

22/11/1991

Ortakaya Cagri
65

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

24/04/1989

Ortakaya Cagri
65

Tiền vệ

24/04/1989

Erat, Tugrul
67

Tiền vệ

Quốc gia: Azerbaijan

17/12/1992

Erat, Tugrul
67

Tiền vệ

17/12/1992

Buyukakgul, Harun
73

Tiền đạo

Quốc gia: Turkey

03/01/2002

Buyukakgul, Harun
73

Tiền đạo

03/01/2002

Sari, Ali
74

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

04/05/2001

Sari, Ali
74

Hậu vệ

04/05/2001

Kara, Furkan
75

Quốc gia: Turkey

19/02/2001

Kara, Furkan
75

19/02/2001

Erdogan, Yusuf
76

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

08/01/2000

Erdogan, Yusuf
76

Tiền vệ

08/01/2000

Aktas, Anil Cenk
77

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

24/07/1999

Aktas, Anil Cenk
77

Tiền vệ

24/07/1999

Pehlivan, Muhammed Egemen
78

Tiền vệ

Quốc gia: Turkey

11/01/2000

Pehlivan, Muhammed Egemen
78

Tiền vệ

11/01/2000

Sarigul, Murat
79

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

24/02/1991

Sarigul, Murat
79

Hậu vệ

24/02/1991

Jorquera, Cristobal
80

Tiền vệ

Quốc gia: Chile

04/08/1988

Jorquera, Cristobal
80

Tiền vệ

04/08/1988

Ozbek, Baris
88

Tiền vệ

Quốc gia: Germany

24/09/1986

Ozbek, Baris
88

Tiền vệ

24/09/1986

Cevahir Bulent
92

Hậu vệ

Quốc gia: Turkey

13/02/1992

Cevahir Bulent
92

Hậu vệ

13/02/1992

Ozer Aykut
93

Thủ môn

Quốc gia: Turkey

01/01/1993

Ozer Aykut
93

Thủ môn

01/01/1993

Kablan, Muzaffer Cem
99

Thủ môn

Quốc gia: Turkey

01/01/2000

Kablan, Muzaffer Cem
99

Thủ môn

01/01/2000