CLB Nam Định

Quốc gia : Việt Nam | Sân nhà: Thien Truong Stadium | Sức chứa: 30,000

CLB Nam Định

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
HLV Nguyễn Văn Dũng

Quốc gia: Vietnam

Cầu thủ
Ulrich, Lubomir
0

Tiền đạo

Quốc gia: Slovakia

01/02/1989

Ulrich, Lubomir
0

Tiền đạo

01/02/1989

Kortzorg Romario
0

Tiền đạo

Quốc gia: Netherlands

25/08/1989

Kortzorg Romario
0

Tiền đạo

25/08/1989

Rafaelson
0

Quốc gia:

30/11/-0001

Rafaelson
0

30/11/-0001

Devann, Yao
0

Quốc gia:

30/11/-0001

Devann, Yao
0

30/11/-0001

Olrich, Lubo
0

Quốc gia:

30/11/-0001

Olrich, Lubo
0

30/11/-0001

Nghia, Pham Minh
0

Quốc gia:

30/11/-0001

Nghia, Pham Minh
0

30/11/-0001

Đoàn Dũng
1

Thủ môn

Quốc gia:

30/11/-0001

Đoàn Dũng
1

Thủ môn

30/11/-0001

Quan, Phan Hong
2

Quốc gia:

30/11/-0001

Quan, Phan Hong
2

30/11/-0001

Lâm Quang Anh
5

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

24/04/1991

Lâm Quang Anh
5

Hậu vệ

24/04/1991

Emmanuel, Sunday
6

Tiền đạo

Quốc gia: Nigeria

25/02/1992

Emmanuel, Sunday
6

Tiền đạo

25/02/1992

Lê Minh
8

Tiền đạo

Quốc gia: Vietnam

10/12/1985

Lê Minh
8

Tiền đạo

10/12/1985

Nguyễn Dũng
8

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

30/11/-0001

Nguyễn Dũng
8

Tiền vệ

30/11/-0001

Henry Shackeil
9

Tiền đạo

Quốc gia: Trinidad and Tobago

02/04/1994

Henry Shackeil
9

Tiền đạo

02/04/1994

Trần Thụ
9

Tiền đạo

Quốc gia: Vietnam

30/11/-0001

Trần Thụ
9

Tiền đạo

30/11/-0001

Tran, Manh Hung
10

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

07/03/1997

Tran, Manh Hung
10

Tiền vệ

07/03/1997

Pereira Diogo
11

Tiền đạo

Quốc gia: Brazil

27/03/1990

Pereira Diogo
11

Tiền đạo

27/03/1990

Pham, Duc Anh
12

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

01/01/1997

Pham, Duc Anh
12

Tiền vệ

01/01/1997

Nguyen Dinh Manh
16

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

25/04/1998

Nguyen Dinh Manh
16

Tiền vệ

25/04/1998

Hoang, Xuan Tan
16

Quốc gia:

30/11/-0001

Hoang, Xuan Tan
16

30/11/-0001

Pham, Van Quy
17

Hậu vệ

Quốc gia:

30/11/-0001

Pham, Van Quy
17

Hậu vệ

30/11/-0001

Lê Phú
18

Hậu vệ

Quốc gia: Ghana

13/06/1983

Lê Phú
18

Hậu vệ

13/06/1983

Đinh Ta
18

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

30/11/-0001

Đinh Ta
18

Tiền vệ

30/11/-0001

Nguyễn Định
19

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

10/03/1991

Nguyễn Định
19

Hậu vệ

10/03/1991

Agbaji, Emmanuel Tony
20

Hậu vệ

Quốc gia: Nigeria

21/11/1992

Agbaji, Emmanuel Tony
20

Hậu vệ

21/11/1992

Hieu, Phan Van
21

Quốc gia:

30/11/-0001

Hieu, Phan Van
21

30/11/-0001

Đinh Phán
25

Thủ môn

Quốc gia:

30/11/-0001

Đinh Phán
25

Thủ môn

30/11/-0001

Vu Duc Nam
27

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

21/11/1993

Vu Duc Nam
27

Hậu vệ

21/11/1993

Nguyễn Hạ Long
29

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

30/11/-0001

Nguyễn Hạ Long
29

Hậu vệ

30/11/-0001

Vũ Vương
30

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

31/01/1994

Vũ Vương
30

Hậu vệ

31/01/1994

Vũ Triều
30

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

30/11/-0001

Vũ Triều
30

Hậu vệ

30/11/-0001

Trần Cường
32

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

27/01/1993

Trần Cường
32

Hậu vệ

27/01/1993

Lê Hường
38

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

26/03/1994

Lê Hường
38

Hậu vệ

26/03/1994

Tran, Liem Dieu
50

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

19/02/2001

Tran, Liem Dieu
50

Thủ môn

19/02/2001

Tran, Nhu Tan
55

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

18/04/2001

Tran, Nhu Tan
55

Hậu vệ

18/04/2001

Đinh Xuân Việt
56

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

10/11/1983

Đinh Xuân Việt
56

Thủ môn

10/11/1983

Doan, Thanh Truong
68

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

03/11/2000

Doan, Thanh Truong
68

Tiền vệ

03/11/2000

Nguyen, Hai Linh
70

Tiền đạo

Quốc gia: Vietnam

19/01/1999

Nguyen, Hai Linh
70

Tiền đạo

19/01/1999

Nguyen Quoc Thien Esele
77

Thủ môn

Quốc gia: Nigeria

29/04/1984

Nguyen Quoc Thien Esele
77

Thủ môn

29/04/1984

Mai, Xuan Quyet
77

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

01/04/1999

Mai, Xuan Quyet
77

Tiền vệ

01/04/1999

Nguyễn Duy Lâm
95

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyễn Duy Lâm
95
Phạm Châu
96

Quốc gia:

30/11/-0001

Phạm Châu
96

30/11/-0001

Dos Santos, Gustavo
96

Tiền đạo

Quốc gia: Vietnam

25/07/1996

Dos Santos, Gustavo
96

Tiền đạo

25/07/1996

Đinh Trương
99

Tiền vệ

Quốc gia:

30/11/-0001

Đinh Trương
99

Tiền vệ

30/11/-0001