Dalian Yifang FC - Cập nhật thông tin về Dalian Yifang FC

Dalian Yifang FC

Quốc gia : China | Sân nhà: Dalian Sports Center Stadium | Sức chứa: 61,000

Dalian Yifang FC

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Benitez, Rafael

Quốc gia: Spain

Cầu thủ
Zhang Chong
1

Thủ môn

Quốc gia: China

25/11/1987

Zhang Chong
1

Thủ môn

25/11/1987

Mingjian Zhao
2

Hậu vệ

Quốc gia: China

22/11/1987

Mingjian Zhao
2

Hậu vệ

22/11/1987

Shan Pengfei
3

Hậu vệ

Quốc gia: China

07/05/1993

Shan Pengfei
3

Hậu vệ

07/05/1993

Shuai, Li
4

Hậu vệ

Quốc gia: China

18/06/1995

Shuai, Li
4

Hậu vệ

18/06/1995

Akande Alex
5

Tiền đạo

Quốc gia: Hong Kong, China

09/02/1989

Akande Alex
5

Tiền đạo

09/02/1989

Zhu Xiaogang
6

Tiền vệ

Quốc gia: China

06/10/1987

Zhu Xiaogang
6

Tiền vệ

06/10/1987

Xuri Zhao
7

Hậu vệ

Quốc gia: China

03/12/1985

Xuri Zhao
7

Hậu vệ

03/12/1985

Li Zhendong
7

Tiền vệ

Quốc gia: China

23/07/1989

Li Zhendong
7

Tiền vệ

23/07/1989

Zhu Ting
8

Hậu vệ

Quốc gia: China

15/07/1985

Zhu Ting
8

Hậu vệ

15/07/1985

Salomon Rondon
9

Tiền đạo

Quốc gia: Venezuela

16/09/1989

Salomon Rondon
9

Tiền đạo

16/09/1989

Yannick Carrasco
10

Tiền đạo

Quốc gia: Belgium

04/09/1993

Yannick Carrasco
10

Tiền đạo

04/09/1993

Sun Guowen
11

Tiền vệ

Quốc gia: China

30/09/1993

Sun Guowen
11

Tiền vệ

30/09/1993

Zhou Ting
12

Hậu vệ

Quốc gia: China

05/02/1979

Zhou Ting
12

Hậu vệ

05/02/1979

Wang Yaopeng
13

Hậu vệ

Quốc gia: China

18/01/1995

Wang Yaopeng
13

Hậu vệ

18/01/1995

Huang, Jiahui
14

Hậu vệ

Quốc gia: China

07/10/2000

Huang, Jiahui
14

Hậu vệ

07/10/2000

Shan, Huanhuan
15

Tiền đạo

Quốc gia: China

24/01/1999

Shan, Huanhuan
15

Tiền đạo

24/01/1999

Qin Sheng
16

Tiền vệ

Quốc gia: China

02/11/1986

Qin Sheng
16

Tiền vệ

02/11/1986

Marek Hamsik
17

Tiền vệ

Quốc gia: Slovakia

27/07/1987

Marek Hamsik
17

Tiền vệ

27/07/1987

Wang Xianjun
18

Hậu vệ

Quốc gia: China

01/06/2000

Wang Xianjun
18

Hậu vệ

01/06/2000

He, Yupeng
18

Hậu vệ

Quốc gia: China

05/12/1999

He, Yupeng
18

Hậu vệ

05/12/1999

Zu Ziqian
19

Thủ môn

Quốc gia: China

03/06/1985

Zu Ziqian
19

Thủ môn

03/06/1985

Wang Jinxian
20

Tiền vệ

Quốc gia: China

12/01/1996

Wang Jinxian
20

Tiền vệ

12/01/1996

Emmanuel Boateng
21

Tiền vệ

Quốc gia: Ghana

23/05/1996

Emmanuel Boateng
21

Tiền vệ

23/05/1996

Liu Yingchen
21

Tiền vệ

Quốc gia: China

15/01/1993

Liu Yingchen
21

Tiền vệ

15/01/1993

Dong Yangfeng
22

Hậu vệ

Quốc gia: China

11/02/1996

Dong Yangfeng
22

Hậu vệ

11/02/1996

Chen Junlin
23

Thủ môn

Quốc gia: China

05/05/1993

Chen Junlin
23

Thủ môn

05/05/1993

Yang, Lei
24

Tiền vệ

Quốc gia: China

22/02/2000

Yang, Lei
24

Tiền vệ

22/02/2000

Li Jianbin
25

Hậu vệ

Quốc gia: China

19/04/1989

Li Jianbin
25

Hậu vệ

19/04/1989

Cui Mingan
26

Tiền vệ

Quốc gia: China

15/11/1994

Cui Mingan
26

Tiền vệ

15/11/1994

Cheng, Hui
27

Tiền vệ

Quốc gia: China

02/08/1997

Cheng, Hui
27

Tiền vệ

02/08/1997

Zhang Hui
28

Tiền vệ

Quốc gia: China

18/02/1997

Zhang Hui
28

Tiền vệ

18/02/1997

Sun Bo
29

Tiền vệ

Quốc gia: China

22/02/1991

Sun Bo
29

Tiền vệ

22/02/1991

Li, Xuebo
32

Thủ môn

Quốc gia: China

15/11/1999

Li, Xuebo
32

Thủ môn

15/11/1999

Zhao Xuebin
33

Tiền đạo

Quốc gia: China

12/01/1993

Zhao Xuebin
33

Tiền đạo

12/01/1993

Yang Shanping
35

Hậu vệ

Quốc gia: China

28/10/1987

Yang Shanping
35

Hậu vệ

28/10/1987

Zhou, Xiao
36

Hậu vệ

Quốc gia: China

17/05/1999

Zhou, Xiao
36

Hậu vệ

17/05/1999

Yang Fangzhi
38

Tiền vệ

Quốc gia: China

09/04/1997

Yang Fangzhi
38

Tiền vệ

09/04/1997