Cadiz CF

Quốc gia : Spain | Sân nhà: Estadio Ramon de Carranza | Sức chứa: 25,033

Cadiz CF

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Cervera, Alvaro

Quốc gia: Spain

Cầu thủ
Martinez, Cristian
0

Tiền vệ

Quốc gia: Panama

06/02/1997

Martinez, Cristian
0

Tiền vệ

06/02/1997

Pombo Jorge
0

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

29/08/1994

Pombo Jorge
0

Tiền đạo

29/08/1994

Chapela, Ivan
0

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

21/05/1999

Chapela, Ivan
0

Tiền đạo

21/05/1999

Alberto
1

Thủ môn

Quốc gia: Spain

29/05/1979

Alberto
1

Thủ môn

29/05/1979

Quezada Luismi
2

Hậu vệ

Quốc gia: Dominican Republic

11/02/1996

Quezada Luismi
2

Hậu vệ

11/02/1996

Servando
3

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

02/06/1984

Servando
3

Hậu vệ

02/06/1984

Fali
3

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

12/08/1993

Fali
3

Tiền vệ

12/08/1993

Mauro Marcos
4

Hậu vệ

Quốc gia: Argentina

09/01/1991

Mauro Marcos
4

Hậu vệ

09/01/1991

Garrido
5

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

09/10/1989

Garrido
5

Tiền vệ

09/10/1989

Jose Mari
6

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

06/12/1987

Jose Mari
6

Tiền vệ

06/12/1987

Sanchez Salva
7

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

30/03/1991

Sanchez Salva
7

Tiền đạo

30/03/1991

Alex
8

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

15/10/1992

Alex
8

Tiền vệ

15/10/1992

Lozano Anthony
9

Tiền đạo

Quốc gia: Honduras

25/04/1993

Lozano Anthony
9

Tiền đạo

25/04/1993

Perea Alberto
10

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

16/05/1990

Perea Alberto
10

Tiền đạo

16/05/1990

Quintana Hernandez, Cayetano
11

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

20/12/1993

Quintana Hernandez, Cayetano
11

Tiền đạo

20/12/1993

Yann Bodiger
12

Tiền vệ

Quốc gia: France

09/02/1995

Yann Bodiger
12

Tiền vệ

09/02/1995

Gil David
13

Thủ môn

Quốc gia: Spain

11/01/1994

Gil David
13

Thủ môn

11/01/1994

Alejo Ivan
14

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

10/02/1995

Alejo Ivan
14

Tiền vệ

10/02/1995

Akapo Carlos
15

Hậu vệ

Quốc gia: Equatorial Guinea

12/03/1993

Akapo Carlos
15

Hậu vệ

12/03/1993

Cala
16

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

26/11/1989

Cala
16

Hậu vệ

26/11/1989

Ramos Edu
17

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

17/02/1992

Ramos Edu
17

Tiền vệ

17/02/1992

Jurado Jose
18

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

29/06/1986

Jurado Jose
18

Tiền vệ

29/06/1986

Rhyner Jean-Pierre
19

Hậu vệ

Quốc gia: Switzerland

16/03/1996

Rhyner Jean-Pierre
19

Hậu vệ

16/03/1996

Valencia Isaac
20

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

23/04/1993

Valencia Isaac
20

Hậu vệ

23/04/1993

Sergio Sanchez
21

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

03/04/1986

Sergio Sanchez
21

Hậu vệ

03/04/1986

Espino Alfonso
22

Hậu vệ

Quốc gia: Uruguay

05/01/1992

Espino Alfonso
22

Hậu vệ

05/01/1992

Nano
23

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

05/02/1995

Nano
23

Tiền đạo

05/02/1995

Querol David
24

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

25/02/1989

Querol David
24

Tiền đạo

25/02/1989

Navarro, Javier
26

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

01/01/1997

Navarro, Javier
26

Tiền vệ

01/01/1997

Airam Seth
28

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

01/07/1998

Airam Seth
28

Tiền đạo

01/07/1998

Franco
31

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

09/03/1998

Franco
31

Hậu vệ

09/03/1998

Tur Jordi
31

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

19/05/1998

Tur Jordi
31

Tiền vệ

19/05/1998

Erimuya Saturday
32

Hậu vệ

Quốc gia: Nigeria

10/01/1998

Erimuya Saturday
32

Hậu vệ

10/01/1998

Sergio
34

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

14/05/1997

Sergio
34

Hậu vệ

14/05/1997

Nieto, Manuel
36

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

29/03/1998

Nieto, Manuel
36

Tiền đạo

29/03/1998

Perez, Sergio
37

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

04/06/1997

Perez, Sergio
37

Tiền đạo

04/06/1997

Duarte Egea, Javier
38

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

22/12/1997

Duarte Egea, Javier
38

Tiền vệ

22/12/1997