Birmingham City

Quốc gia : England | Sân nhà: St Andrew's Trillion Trophy Stadium | Sức chứa: 30,009

Birmingham City

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
Clotet, Pep

Quốc gia: Spain

Cầu thủ
Lee Camp
1

Thủ môn

Quốc gia: Northern Ireland

22/08/1984

Lee Camp
1

Thủ môn

22/08/1984

Harding Wes
2

Hậu vệ

Quốc gia: England

20/10/1996

Harding Wes
2

Hậu vệ

20/10/1996

Pedersen Kristian
3

Hậu vệ

Quốc gia: Denmark

04/08/1994

Pedersen Kristian
3

Hậu vệ

04/08/1994

Marc Roberts
4

Hậu vệ

Quốc gia: England

26/07/1990

Marc Roberts
4

Hậu vệ

26/07/1990

Maxime Colin
5

Hậu vệ

Quốc gia: France

15/11/1991

Maxime Colin
5

Hậu vệ

15/11/1991

Maikel Kieftenbeld
6

Tiền vệ

Quốc gia: Netherlands

26/06/1990

Maikel Kieftenbeld
6

Tiền vệ

26/06/1990

Crowley Daniel
7

Tiền vệ

Quốc gia: England

03/08/1997

Crowley Daniel
7

Tiền vệ

03/08/1997

Craig Gardner
8

Tiền vệ

Quốc gia: England

25/11/1986

Craig Gardner
8

Tiền vệ

25/11/1986

Lukas Jutkiewicz
10

Tiền đạo

Quốc gia: England

28/03/1989

Lukas Jutkiewicz
10

Tiền đạo

28/03/1989

Bela Jeoffrey
11

Tiền đạo

Quốc gia: Angola

08/04/1993

Bela Jeoffrey
11

Tiền đạo

08/04/1993

Harlee Dean
12

Hậu vệ

Quốc gia: England

26/07/1991

Harlee Dean
12

Hậu vệ

26/07/1991

Stockdale, David
13

Thủ môn

Quốc gia: England

20/09/1985

Stockdale, David
13

Thủ môn

20/09/1985

Clarke-Salter Jake
14

Hậu vệ

Quốc gia: England

22/09/1997

Clarke-Salter Jake
14

Hậu vệ

22/09/1997

Montero, Jefferson
15

Tiền vệ

Quốc gia: Ecuador

01/09/1989

Montero, Jefferson
15

Tiền vệ

01/09/1989

Josh McEachran
16

Tiền vệ

Quốc gia: England

01/03/1993

Josh McEachran
16

Tiền vệ

01/03/1993

Villalba Francisco
17

Tiền vệ

Quốc gia: Spain

11/05/1998

Villalba Francisco
17

Tiền vệ

11/05/1998

Mrabati Kerim
18

Tiền vệ

Quốc gia: Sweden

20/05/1994

Mrabati Kerim
18

Tiền vệ

20/05/1994

Jacques Maghoma
19

Tiền vệ

Quốc gia: DR Congo

23/10/1987

Jacques Maghoma
19

Tiền vệ

23/10/1987

Gary Gardner
20

Tiền vệ

Quốc gia: England

29/06/1992

Gary Gardner
20

Tiền vệ

29/06/1992

Delgado Agustin
21

Hậu vệ

Quốc gia: Spain

08/09/1994

Delgado Agustin
21

Hậu vệ

08/09/1994

Bellingham, Jude
22

Tiền vệ

Quốc gia: England

29/06/2003

Bellingham, Jude
22

Tiền vệ

29/06/2003

Ramos, Moha
23

Thủ môn

Quốc gia: Spain

13/04/2000

Ramos, Moha
23

Thủ môn

13/04/2000

Alvaro Gimenez
24

Tiền đạo

Quốc gia: Spain

19/05/1991

Alvaro Gimenez
24

Tiền đạo

19/05/1991

David Davis
26

Tiền vệ

Quốc gia: England

20/02/1991

David Davis
26

Tiền vệ

20/02/1991

Connal Trueman
27

Thủ môn

Quốc gia: England

26/03/1996

Connal Trueman
27

Thủ môn

26/03/1996

Grounds, Jonathan
29

Hậu vệ

Quốc gia: England

02/02/1988

Grounds, Jonathan
29

Hậu vệ

02/02/1988

Keita Cheick
33

Hậu vệ

Quốc gia: Mali

16/04/1996

Keita Cheick
33

Hậu vệ

16/04/1996

Sunjic Ivan
34

Tiền vệ

Quốc gia: Bosnia & Herzegovina

09/10/1996

Sunjic Ivan
34

Tiền vệ

09/10/1996

Bailey, Odin
37

Tiền vệ

Quốc gia: England

08/12/1999

Bailey, Odin
37

Tiền vệ

08/12/1999

Weaver Jake
40

Thủ môn

Quốc gia: England

08/05/1997

Weaver Jake
40

Thủ môn

08/05/1997

Bajrami, Geraldo
43

Hậu vệ

Quốc gia: Albania

24/09/1999

Bajrami, Geraldo
43

Hậu vệ

24/09/1999

Boyd Munce, Caolan
44

Tiền đạo

Quốc gia: Northern Ireland

26/01/2000

Boyd Munce, Caolan
44

Tiền đạo

26/01/2000

Burke, Ryan
45

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

23/11/2000

Burke, Ryan
45

Hậu vệ

23/11/2000

Redmond, Joe
46

Hậu vệ

Quốc gia: Ireland

23/01/2000

Redmond, Joe
46

Hậu vệ

23/01/2000

Stirk, Ryan
47

Tiền vệ

Quốc gia: Wales

25/09/2000

Stirk, Ryan
47

Tiền vệ

25/09/2000