Becamex Bình Dương

Quốc gia : Việt Nam | Sân nhà: Binh Duong Stadium | Sức chứa: 18,250

Becamex Bình Dương

DANH SÁCH CẦU THỦ

Huấn luyện viên
HLV Nguyễn Thanh Sơn

Quốc gia: Vietnam

Cầu thủ
Abass Dieng
0

Tiền đạo

Quốc gia: Senegal

01/01/1985

Abass Dieng
0

Tiền đạo

01/01/1985

Nguyễn Thanh Tuấn
0

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

10/02/1997

Nguyễn Thanh Tuấn
0

Thủ môn

10/02/1997

Onyelonu Chinedu Udoka
0

Tiền đạo

Quốc gia: Nigeria

26/11/1992

Onyelonu Chinedu Udoka
0

Tiền đạo

26/11/1992

Than, Thang Toan
0

Quốc gia:

30/11/-0001

Than, Thang Toan
0

30/11/-0001

Ngo, Hong Phuoc
0

Tiền đạo

Quốc gia: Vietnam

03/07/1998

Ngo, Hong Phuoc
0

Tiền đạo

03/07/1998

Bui, Tan Truong
1

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

19/02/1986

Bui, Tan Truong
1

Thủ môn

19/02/1986

Đặng Anh
2

Quốc gia: Vietnam

30/11/-0001

Đặng Anh
2

30/11/-0001

Nguyễn Thanh Thảo
3

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

13/05/1995

Nguyễn Thanh Thảo
3

Hậu vệ

13/05/1995

Nguyễn Luân
5

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

11/09/1987

Nguyễn Luân
5

Hậu vệ

11/09/1987

Vo, Hoang Quang
6

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

02/05/1987

Vo, Hoang Quang
6

Hậu vệ

02/05/1987

Nguyễn Trương Minh Hoàng
6

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

01/09/1990

Nguyễn Trương Minh Hoàng
6

Tiền vệ

01/09/1990

Nguyen, Thanh Long
7

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

10/01/1993

Nguyen, Thanh Long
7

Tiền vệ

10/01/1993

Nguyễn Anh Tài
8

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

28/02/1996

Nguyễn Anh Tài
8

Hậu vệ

28/02/1996

Dias Wander Luiz Queiroz
10

Tiền vệ

Quốc gia: Brazil

17/02/1992

Dias Wander Luiz Queiroz
10

Tiền vệ

17/02/1992

Trần Duy Khánh
12

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

20/07/1997

Trần Duy Khánh
12

Tiền vệ

20/07/1997

Lê Tấn Tài
14

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

04/01/1984

Lê Tấn Tài
14

Tiền vệ

04/01/1984

Đặng Văn Thành
15

Tiền đạo

Quốc gia: Vietnam

30/09/1984

Đặng Văn Thành
15

Tiền đạo

30/09/1984

Nguyễn Trần Việt Cường
16

Quốc gia:

30/11/-0001

Nguyễn Đoàn Trung Nhân
16

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

30/11/-0001

Nguyễn Đoàn Trung Nhân
16

Tiền vệ

30/11/-0001

Tống Anh Tỷ
17

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

24/01/1997

Tống Anh Tỷ
17

Tiền vệ

24/01/1997

Trần Triều
18

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

20/08/1995

Trần Triều
18

Hậu vệ

20/08/1995

Trần Hoài Nam
18

Tiền đạo

Quốc gia: Vietnam

10/09/1990

Trần Hoài Nam
18

Tiền đạo

10/09/1990

Trương Huỳnh Phú
19

Hậu vệ

Quốc gia: Vietnam

01/01/1988

Trương Huỳnh Phú
19

Hậu vệ

01/01/1988

Augusto, Pedro
19

Quốc gia:

30/11/-0001

Augusto, Pedro
19

30/11/-0001

Nguyễn Trung Tín
20

Tiền đạo

Quốc gia: Vietnam

14/09/1991

Nguyễn Trung Tín
20

Tiền đạo

14/09/1991

Nguyễn Trọng Huy
23

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

25/06/1997

Nguyễn Trọng Huy
23

Tiền vệ

25/06/1997

Đoàn Tuấn Cảnh
24

Tiền vệ

Quốc gia: Vietnam

27/07/1998

Đoàn Tuấn Cảnh
24

Tiền vệ

27/07/1998

Trần Đức Cường
25

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

20/05/1985

Trần Đức Cường
25

Thủ môn

20/05/1985

Shumeyko Veniamin
26

Hậu vệ

Quốc gia: Kyrgyzstan

02/02/1989

Shumeyko Veniamin
26

Hậu vệ

02/02/1989

Hồ Sỹ Giáp
27

Tiền đạo

Quốc gia: Vietnam

30/11/-0001

Hồ Sỹ Giáp
27

Tiền đạo

30/11/-0001

Lê Công Vinh
28

Tiền đạo

Quốc gia: Vietnam

10/12/1985

Lê Công Vinh
28

Tiền đạo

10/12/1985

Vu, To Van
28

Quốc gia: Vietnam

30/11/-0001

Vu, To Van
28

30/11/-0001

Max, Dinh Hoang
29

Tiền đạo

Quốc gia: Vietnam

06/06/1986

Max, Dinh Hoang
29

Tiền đạo

06/06/1986

Phạm Văn Tiến
30

Thủ môn

Quốc gia: Vietnam

30/04/1993

Phạm Văn Tiến
30

Thủ môn

30/04/1993

Yeop Han Seung
30

Tiền đạo

Quốc gia: Republic of Korea

04/11/1990

Yeop Han Seung
30

Tiền đạo

04/11/1990

Rabo Ali
88

Tiền vệ

Quốc gia: Burkina Faso

06/06/1986

Rabo Ali
88

Tiền vệ

06/06/1986